Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Αυστηρά πρόστιμα θα επιβάλλονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία...

Τα πρόστιμα είναι σε άμεση συνάρτηση με τη σοβαρότητα της παράβασης, τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και την υποτροπή της επιχείρησης (π.χ. επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε συστάσεις, βαθμός ευθύνης του εργοδότη).


Η υπουργική απόφαση που προβλέπει αναλογικότητα των ποινών και των κυρώσεων δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και καθορίζει τη σοβαρότητα των παραβάσεων. Για παράδειγμα, η παράβαση για παράνομη υπερωριακή απασχόληση θεωρείται πολύ υψηλή και επιφέρει αυστηρές κυρώσεις.

Σημαντικό λόγο για το ύψος των προστίμων έχουν: ο βαθμός συνεργασίας της επιχείρησης με την επιθεώρηση εργασίας και η συμμόρφωση σε τυχόν υποδείξεις αλλά και ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται από τη διαπιστωθείσα παράβαση. Σημειώνεται πως υποτροπή της επιχείρησης νοείται:

Η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά από τη διενέργεια του ελέγχου.

Η έκδοση μίας τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση. Η υποτροπή προκύπτει και από τον συνδυασμό των δύο αυτών περιπτώσεων.

Στις παραβάσεις που έχουν «υψηλή σοβαρότητα» είναι μεταξύ άλλων: η μη κατάθεση πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, η λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου, η απασχόληση ανηλίκων χωρίς βιβλίο εργασίας, η μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία τις Κυριακές και τις αργίες κ.ά.

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΠΟ 3.000 ΕΥΡΩ
Σαφάρι για παραβάσεις υγιεινής - ασφάλειας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν τη νομοθεσία θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα, το ύψος των οποίων είναι σε άμεση συνάρτηση και με τον αριθμό των εργαζομένων.

Για παράδειγμα, από τον έλεγχο σε τεχνική εταιρεία διαπιστώνεται πως δεν έχουν χορηγηθεί από τον εργολάβο τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για την εκτέλεση της εργασίας (π.χ. ολόσωμο σύστημα εξάρτησης για την ανακοπή της πτώσης).

Η συγκεκριμένη παράβαση χαρακτηρίζεται ως «σημαντική» από το ΣΕΠΕ και το πρόστιμο είναι υψηλό, κυρίως σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι υπότροπη. Για παράδειγμα, αν στη συγκεκριμένη επιχείρηση έχουν υπάρξει δύο όμοιες παραβάσεις την τελευταία τετραετία, το πρόστιμο διαμορφώνεται:

Στα 3.000 ευρώ αν απασχολούνται τέσσερις εργαζόμενοι και

Στα 12.000 ευρώ αν είναι οκτώ οι εργαζόμενοι.

Υψηλά πρόστιμα προβλέπονται και για άλλες παραβάσεις, που σχετίζονται με τη μη χορήγηση του απαιτούμενου εξοπλισμού εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου