Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

ΑΛΜΑ ΤΗΣ ανεργίας στην Ελλάδα φέτος και τα επόµενα δύο χρόνια προβλέπει η Κοµισιόν ....

ΑΛΜΑ ΤΗΣ ανεργίας στην Ελλάδα φέτος και τα επόµενα δύο χρόνια προβλέπει η Κοµισιόν στην έκθεση που δηµοσιοποίησε χθες, ενώ θεωρεί πως θα υπάρξει ανοµοιογενής ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Συγκεκριµένα, η Κοµισιόν προβλέπει ότι η ανεργία θα ανέλθει στη χώρα µας από 12,5% φέτος σε 15% το 2011 και 15,2% το 2012, ποσοστά τα οποία υπερβαίνουν τα αντίστοιχα που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό της κυβέρνησης (12,1% για φέτος, 14,6% για του χρόνου και 14,2% το 2012).

Επίσης η Κοµισιόν προβλέπει έλλειµµα προϋπολογισµού 9,6% φέτος, 7,4% το 2011 και 7,6% το 2012.

Ιδιαίτερα για το 2012 όµως δεν έχει υπολογίσει τα µέτρα που λαµβάνει η Αθήνα για την αντιµετώπιση της κρίσης. Οι προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι 9,4% για φέτος, 7,4% για του χρόνου και 6,5% για το 2012. Η ύφεση φέτος προβλέπεται ότι θα φτάσει το 4,2%, του χρόνου το 3%, ενώ ανάπτυξη 1,1% προβλέπεται για το 2012 η οποία θα αρχίσει από τα µέσα του 2011.

Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τη συγκρότηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου.....

Άρθρο Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Ασημακόπουλου Δημήτρη

“ Καθοριστικό ρόλο πρέπει να παίξει και η ανάπτυξη μιας νέας συναντίληψης και συνεργασίας – συμμαχίας μεταξύ των επιχειρηματιών της μικρής επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτή. Η επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα σε μικρή κλίμακα, είναι μια κατ’ εξοχήν συλλογική δημιουργική προσπάθεια.”Στην έκθεσή της για το πρώτο τρίμηνο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως μία εξαιρετικά ιδιάζουσα περίπτωση καθώς οι διαρκείς δημοσιονομικές ανισορροπίες συνοδεύονται και από χρόνια ελλείμματα στην ανταγωνιστικότητα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παθογενειών αποτελεί αδιάψευστο σημάδι ότι το αναπτυξιακό πρότυπο, που με διάφορες παραλλαγές συντηρείται εδώ και 60 χρόνια περίπου, έχει πλέον εξαντληθεί οριστικά και αμετάκλητα. Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό πρότυπο που είχε ως βασικούς πυλώνες την εισροή αδήλων πόρων και την ενίσχυση των εισοδημάτων και της ενεργού ζήτησης όχι μέσω θεσμικά ενισχυμένων αναδιανεμητικών μηχανισμών αλλά μέσα από πολιτικοοικονομικούς διαύλους αδιαφανείς, πρόσκαιρους και οπισθοδρομικούς, μέσα δηλαδή από ολιγοπωλιακά διαρθρωμένα συμφέροντα και παγιωμένα δίκτυα πολιτικής πατρωνίας.

Η πιο εμφανής και πολυσυζητημένη διάσταση της οικονομικής κρίσης, η δημοσιονομική κρίση, αποτελεί εξαρτημένη μεταβλητή καθώς η διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η επισώρευση του δημοσίου χρέους έχει ως πρωτογενές αίτιο το διαρκώς διευρυνόμενο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, την υποβάθμιση δηλαδή της θέσης της Ελλάδας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Είναι σημαντικό να εξεταστεί το ζήτημα της ανάπτυξης ως προνομιακού μηχανισμού εξόδου από την κρίση. Και τούτο επειδή στο δίλημμα που έχει ορθωθεί σήμερα μπροστά μας, στο δίλημμα δηλαδή δημοσιονομική κρίση ή ύφεση, η απάντηση πρέπει να είναι μία: η οικοδόμηση ενός νέου, καινοτομικού για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας αλλά και βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου.

Μέχρι σήμερα στη σχετική συζήτηση η κρατούσα άποψη για ένα εναλλακτικό πρότυπο ανάπτυξης θέτει ως αυτοσκοπό την ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η ελληνική οικονομία θα έχει οφέλη ως προς την ανταγωνιστικότητα από τη στιγμή που θα επιτύχει μείωση των δημοσίων δαπανών, μείωση του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας με την ενθάρρυνση ευελιξιών στις εργασιακές σχέσεις, το κλείσιμο πολλών πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αυτή είναι και η περίφημη συνταγή του «αποπληθωρισμού» που ακούμε τελευταία. Αυτή, ωστόσο, η επιλογή έχει – κατά την άποψή μου – δύο σοβαρά μειονεκτήματα. Το πρώτο από αυτά σχετίζεται με το ότι θέτει την ύφεση ως προϋπόθεση της ανάπτυξης (δημιουργική καταστροφή ;). Εάν, όμως, προηγηθεί η ύφεση, τότε ο στόχος της ανάπτυξης γίνεται εξαιρετικά αβέβαιος αφού υπάρχει η πιθανότητα η παρατεταμένη ύφεση να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες πολιτικά κοινωνικές εξεγέρσεις. Το δεύτερο μειονέκτημα αυτής της επιλογής έχει να κάνει με το ότι, ακόμα και εάν επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης, η ανάπτυξη αυτή θα ισοδυναμεί με περαιτέρω υποβάθμιση της θέσης της ελληνικής οικονομίας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Και τούτο, στο βαθμό που θα την καταδικάσει να ανταγωνίζεται οικονομίες, όπως αυτή της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας αλλά και χωρών του άλλοτε Τρίτου Κόσμου.

Υπάρχει, βέβαια και η δυνατότητα για ένα διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο που η προοπτική του είναι εντελώς διαφορετική. Εδώ, η επιλογή θέτει την ανταγωνιστικότητα ως μέσο για τη ριζική αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη παράμετρος που πρέπει να τεθεί είναι η επιλογή εκείνων των κλάδων που θα αποτελέσουν τις λεγόμενες «λοκομοτίβες», τις ατμομηχανές δηλαδή της αναπτυξιακής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα το ρόλο αυτό διαδραμάτιζαν, η ναυτιλία, ο τουρισμός και ακολουθούσαν η οικοδομική δραστηριότητα και οι κατασκευές. Αφήνοντας κατά μέρος τη ναυτιλία αφού από τη φύση της δεν αρκεί από μόνη της πλέον να διαδραματίσει το ρόλο αυτό, ο τουρισμός και η οικοδομική δραστηριότητα, με τον τρόπο που αναπτύχθηκαν εμφανίζουν σημάδια ποιοτικού κορεσμού ενώ παράλληλα υπήρξαν «ληστρικές» για το φυσικό περιβάλλον χωρίς να έχουν αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Μία δεύτερη παράμετρος που πρέπει να τεθεί σε σχέση με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο είναι η ίδια η κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ανάμεσα στον Λε Κορμπυζιέ και στον Πικιώνη η επιλογή πρέπει να είναι υπέρ του τελευταίου. Το αναπτυξιακό πρότυπο πρέπει να στηριχθεί στην μικρής κλίμακας επιχειρηματική δραστηριότητα κατά βάση και κατ’ αρχάς. Άλλωστε οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το φυτώριο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας από όπου τελικά αναδύονται και οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Στο εσωτερικό αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει να γίνουν οι πιο σημαντικές αναδιαρθρώσεις έτσι ώστε οι μικρές επιχειρήσεις από «φτωχό συγγενή» της ανάπτυξης να μετατραπούν σε «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας. Ανάμεσα στις αναδιαρθρώσεις αυτές οι πιο σημαντικές είναι: α) η ενδυνάμωση του πρωτογενή τομέα και η σύνδεσή του με μορφές ήπιας εκβιομηχάνισης – το παράδειγμα της Δανίας - , β) οι διακλαδικές συνδέσεις των μικρών επιχειρήσεων με το σχηματισμό επιχειρηματικών συστάδων, γ) ο προσανατολισμός των προϊόντων του τραπεζικού συστήματος προς τις αναπτυξιακές ανάγκες της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, δ) η μείωση των διοικητικών βαρών και της γραφειοκρατίας, ε) η ενθάρρυνση του σχηματισμού τεχνολογικών πάρκων και μικρών επιχειρήσεων-«τεχνοβλαστών».

Καθοριστικό ρόλο πρέπει να παίξει, επίσης, και η ανάπτυξη μιας νέας συναντίληψης και συνεργασίας - συμμαχίας μεταξύ των επιχειρηματιών της μικρής επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτές. Η επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα σε μικρή κλίμακα, είναι μια κατ’ εξοχήν συλλογική δημιουργική προσπάθεια. Νέες σχέσεις συνεργασίας και αλληλοκατανόησης πρέπει να εμπεδωθούν. Η συζήτηση για μια νέα σχέση πρέπει χωρίς υποκρισίες και ταμπού να ανοίξει.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του νέου αναπτυξιακού προτύπου καλείται να διαδραματίσει ο δημόσιος τομέας εκτελώντας επιτελικές λειτουργίες, όπως είναι για παράδειγμα η ίδρυση και η λειτουργία προτύπων σχολών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο αναπροσανατολισμός του συστήματος κρατικών υποτροφιών σε ειδικότητες προσανατολισμένες στις απαιτήσεις του νέου αναπτυξιακού προτύπου αλλά και η περίφημη και πολυσυζητημένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για το πολιτικό σύστημα η επιλογή ενός τέτοιου αναπτυξιακού προτύπου ισοδυναμεί με δύο ριζικές καινοτομίες.

Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με ένα δραστικό αναπροσανατολισμό των δημοσίων δαπανών προς την κατεύθυνση ορισμένων πεδίων που μέχρι σήμερα θεωρούνται «δαπάνες πολυτελείας», όπως είναι ενδεικτικά η έρευνα.

Η δεύτερη από τις καινοτομίες αυτές είναι αμιγώς πολιτική και αναφέρεται ευθέως στον ίδιο τον εκδημοκρατισμό του ελληνικού πολιτικού συστήματος με την εισαγωγή θεσμών κοινωνικού και προπάντων ανοικτού διαλόγου αλλά και την κατάργηση των δικτύων πολιτικής πατρωνείας μέσω των οποίων η «πολιτική τάξη» φρόντιζε να αναπαράγει τον εαυτό της εις βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι λιγότερη ή περισσότερη κρατική παρέμβαση. Το ζήτημα είναι μια ριζικά διαφορετική και κυρίως δημοκρατική κρατική παρέμβαση. Το κράτος, με άλλα λόγια, καλείται να οικοδομήσει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα εξασφαλίζει και θα εγγυάται τις πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις του νέου αναπτυξιακού προτύπου.

Η εσωστρέφεια και η διαφθορά και ένας μικρός κύκλος συμφερόντων και «γνωριμιών» θα πρέπει να παύσουν να συνθέτουν τη βάση προγραμματισμού της ελληνικής οικονομίας.

Με πάνω από 160 εκ ευρώ (160.332.985) ενισχύει του δήμους και τις κοινότητες της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών.....


Όπως αναφέρεται απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος «στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε δήμους και κοινότητες, βάσει των ν. 2880/2001 και ν. 3106/2003 καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Σχολικών Φυλάκων και εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 καθώς και των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007».

Παράλληλα στην απόφαση σημειώνεται ότι «το ύψος των τελικώς αποδιδόμενων ποσών στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για το έτος 2010, θα προσδιοριστεί με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Παράταση στην περαίωση μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου για τις υποθέσεις που στα εκκαθαριστικά σημειώματα διαπιστώθηκαν λάθη....

Παράταση στην περαίωση μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου για τις υποθέσεις που στα εκκαθαριστικά σημειώματα διαπιστώθηκαν λάθη και οι διορθώσεις έγιναν χειρόγραφα, έδωσε ο υπουργός Οικονομικών με εγκύκλιο του ενώ όπως έγινε γνωστό οι εφορίες θα δέχονται σιωπηρά για δύο ακόμη ημέρες πληρωμές από φορολογούμενους παρ΄ότι τυπικά η προθεσμία έληξε σήμερρα.

Η ανταπόκριση των φορολογουμένων στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κρίνεται παραπάνω από ικανοποιητική και σήμερα, επικράτησε το αδιαχώρητο σε πολλές Εφορίες και τράπεζες, από φορολογουμένους που προσήλθαν την τελευταία στιγμή για να προκαταβάλλουν το 20% του φόρου και να μπουν στην ρύθμιση.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών, τα αιτήματα τα παραγωγικών φορέων, επιχειρήσεων και υπηρεσιακών στελεχών, για περαιτέρω παράταση των προθεσμιών περαίωσης «έπεσαν βροχή».

Υπενθυμίζεται πως η περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων είναι προαιρετική, ωστόσο αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους φορολογούμενους να γυρίσουν οριστικά σελίδα στις σχέσεις τους με την Εφορία.


Ενώ η αρχική συµφωνία γιατην Ελλάδα προέβλεπε τριετή δανεισµό και διετή περίοδο αποπληρωµής, τώρα.....

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Ecofin  χθες στις  Βρυξέλλες, που αποφάσισε την παροχή δανείου προς την Ιρλανδία  και δεσµεύτηκε για  αναπροσαρµογή των όρων και του δανείου προς την  Ελλάδα
Το «πράσινο φως» για την παράταση του χρόνου αποπληρωµής των δανείων από την Ενωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έλαβε χθες η Ελλάδα.
Οι εταίροι συµφώνησαν, στο πλαίσιο της σύγκλησης του έκτακτουEurogroupκαι ECOFIN για τηβοήθεια προς την Ιρλανδία, να «διασυνδέσουν» τους όρους δανεισµού των δυο χωρών. Ενώ η αρχική συµφωνία γιατην Ελλάδα προέβλεπε τριετή δανεισµό και διετή περίοδο αποπληρωµής, τώρα θα εξοµοιωθεί µε το ∆ουβλίνο και θα έχει τετραετή περίοδο δανεισµού και επταετή περίοδο εξόφλησης. Οπως εξηγούσεδιπλωµατική πηγή, ενώ µέχρι τώρα η εξόφληση των δανείων επρόκειτο να αρχίσει τον Μάιο του 2013 (χρονιάκατά την οποία το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας θα είναι ούτως ή άλλως εξαιρετικά βεβαρηµένο) και ναολοκληρωθεί τον Μάιο του 2015, τώρα η αποπληρωµή θα αρχίσει τον Μάιο του 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2021. Η ίδια πηγή µιλούσε για «βαθιά ανάσα» που θα αποµακρύνει τους φόβους των αγορών, οι οποίες θεωρούσαν πως ακόµη και µε την εφαρµογή του Μνηµονίου το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει τη βιωσιµότητα της χώρας – οπότε είναι αναπόφευκτη η αναδιάρθρωση ή η πτώχευση.

Σε εκκρεµότητα παραµένει το ποσό που θα αφορά η επιµήκυνση – δηλαδή αν θα περιλαµβάνει το σύνολο των 110 δισ. ευρώπου είναι τα δάνεια από τους εταίρους και το∆ΝΤ, ή τα χρήµατα που δεν έχει εισπράξει ακόµη (110 δισ. ευρώ µείον τις δόσεις Μαΐου 20 δισ., Σεπτεµβρίου 9 δισ. και ∆εκεµβρίου 9 δισ.).

Το Eurogroup κατέβαλε προσπάθεια να εξοµοιωθεί η Ιρλανδία µε την Ελλάδα και στο ζήτηµα του επιτοκίου – κάτι δύσκολο, καθώς το∆ουβλίνο δανείζεται από πολλαπλές πηγές και έπρεπε να γίνουνκαι συνυπολογισµοί µεταξύ κυµαινοµένων και σταθερών. Πάντως, πηγές του οικονοµικού επιτελείου έλεγαν ότι τα επιτόκια και των δύο χωρών θακατατείνουν ουσιαστικά στο 6,05%.

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου, κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε....

«Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου» Λουτράκι 28/11/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου, κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες πολλών συναδέλφων, από διάφορα τμήματα, για την επέκταση καθηκόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία, 2. Την μη αναπλήρωση των κενών θέσεων που έχουν προκύψει στα διάφορα τμήματα, 3. Τον μη σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό, 4. Την μη μετατροπή όλων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 4ωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας την Δευτέρα 29/11/2010 κατά τις ώρες 20:00 – 00:00. Για το Δ.Σ -Ο- -Ο- Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας Δραμουντάνης Βασίλης Γκίκας Γιάννης

ΚΑΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ....Έχουμε συνηθίσει, κατά την προεκλογική περίοδο, να διαβάζουμε μεγαλεπήβολα προγράμματα υποψηφίων συνδυασμών «προς υλοποίηση», εάν εκλεγούν να διοικήσουν το Δήμο. Προγράμματα και υποσχέσεις που, δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, μένουν στα χαρτιά.
Προχθές επισκέφθηκε το Λύκειο Λουτρακίου ο νεοεκλεγείς (έστω και με το ποσοστό του 24% στον πρώτο γύρο) δήμαρχος της πόλης, Κ. Λογοθέτης. Προσπάθησε να διαδραματίσει «πυροσβεστικό» ρόλο, δηλώνοντας συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματα των μαθητών, καλώντας τους, όμως, να ανοίξουν το σχολείο. «Να κατέβω μαζί σας με πλακάτ στους δρόμους, μην κρατάτε όμως κλειστό το Λύκειο». Άλλωστε, ο Κ. Λογοθέτης, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, και έχει πολιτικό λόγο, και χειρίζεται πολύ καλά τη γλώσσα μας.
Το πρόβλημα, όμως, έχει να κάνει με το «δια ταύτα». Ο νέος δήμαρχος της πόλης δήλωσε, ενώπιον μαθητών, γονέων και καθηγητών πως, με την ιδιότητά του ως νομαρχιακού συμβούλου, έχει ήδη κάνει ενέργειες για την αντικατάσταση των μεταλλικών αιθουσών - οι οποίες αποτελούν ντροπή για σχολείο του 21ου αιώνα - με νέες, και πάλι λυόμενες, τις οποίες μπορεί να διαθέσει η νομαρχία. Μάλλον δεν θυμάται καλά τη δέσμευσή του για «απομάκρυνση των μεταλλικών αιθουσών», που αναφέρεται στη σελίδα 17 του (πρόσφατα εκπονηθέντος) προγράμματός του.
Και το χειρότερο; Όταν καθηγητής ανέφερε και την άλλη δέσμευσή του (επίσης στη σελίδα 17 του πρόσφατα εκπονηθέντος προγράμματός του) για «άμεση κατασκευή λυκείου στο χώρο δίπλα από το Γυμνάσιο Λουτρακίου», ζητώντας του να εκτιμήσει το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωσή του, απέφυγε να απαντήσει, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «δημοσιογραφική». Και αφού «πάγωσε» το ακοατήριο, περιορίστηκε στο να δηλώσει ότι θα αποτελέσει άμεση προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής.
«Άμεση προτεραιότητα ήταν και για τη δημοτική αρχή Παύλου, και για τη δημοτική αρχή Γκιώνη, όμως σχολείο δεν είδαμε», σχολίασε αργότερα καθηγητής. «Για ποιο λόγο αποφεύγει να δεσμευτεί; Όταν γράφουν τα προεκλογικά τους προγράμματα, δεν έχουν υπολογίσει το κόστος και το χρόνο υλοποίησης των έργων; Τότε γιατί δίνουν υποσχέσεις στον κόσμο;

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Επιβεβαιώνεται δυστυχώς επί τα χείρω η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής....

Πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού με τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία του Αυγούστου 2010. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν σημαντική αύξηση της ανεργίας από 9% σε 12,2% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2009 (ρυθμός μεταβολής της τάξης του 38%).


Πιο συγκεκριμένα, για το διάστημα Αύγουστος 2009 – Αύγουστος 2010 οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 160.402 άτομα. Η αύξηση της ανεργίας είναι ένα σημείο που προκαλεί εύλογη ανησυχία. Περισσότερο δραματική όμως είναι η κατάσταση, σε σχέση με τη μείωση της απασχόλησης. Και τούτο, δεδομένου ότι ο Αύγουστος θεωρείται κατά κανόνα μήνας αύξησης του αριθμού των απασχολουμένων εξαιτίας της εποχικής απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα για το διάστημα Αύγουστος 2009 – Αύγουστος 2010 η απασχόληση μειώθηκε κατά 165.356 άτομα, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2010 η απασχόληση μειώθηκε κατά 40.406 άτομα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η αύξηση της ανεργίας προκαλείται σε ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό από απώλειες θέσεων απασχόλησης και όχι μόνο από την είσοδο νέων ατόμων στην αγοράς εργασίας.


Αυτήν την τάση επεσήμανε και η τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με τα ευρήματα της οποίας για το β΄ εξάμηνο του 2010 είχε εκτιμηθεί ότι θα χάνονταν 120.000 θέσεις μισθωτής εργασίας. Εάν όμως η τάση που δείχνουν τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού συνεχιστεί τότε είναι πολύ πιθανό η απώλεια να υπερβεί τις 120.000 και να πλησιάσει τις 200.000 θέσεις μισθωτής εργασίας και τις 300.000 θέσεις συνολικής απασχόλησης (θέσεις μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων, εργοδοτών), όπως είχε εκτιμήσει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε έρευνα, που παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2010.


Αυτό άλλωστε είναι φανερό και από τη συνεχιζόμενη αύξηση του ποσοστού ανεργίας στις παραγωγικές ηλικίες (25-34, 35-44, 45-54). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, μέσα σε ένα έτος το ποσοστό ανεργίας για την ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών αυξήθηκε από 11,8% σε 16,4% (αύξηση κατά περίπου 40 %), στην ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών αυξήθηκε από 7,2% σε 10,2% (αύξηση 42%) και στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών από 6,2% σε 8,9% (αύξηση 43,5%).


Η αξιοσημείωτη αυτή αύξηση στο ποσοστό ανεργίας των παραγωγικών ηλικιών – αύξηση η οποία τείνει να γίνει ενδημική – είναι αδιάψευστο σημάδι της ολοένα εντεινόμενης ύφεσης στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία. Το στοιχείο αυτό επαληθεύεται εάν λάβουμε υπ’ όψιν ότι: α) για το διάστημα Ιούνιος Σεπτέμβριος 2010 έκλεισαν 16.000 επιχειρήσεις (στοιχεία Κ.Ε.Ε. και ΤτΕ), β) στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου 2010 το ΑΕΠ παρουσίασε μείωση κατά 4,5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2009 (στοιχεία ΕΛ ΣΤΑΤ). Η ανεργία αυτή επομένως δεν είναι ούτε διαρθρωτική, ούτε προκαλείται από δυσκαμψίες (θεσμικές ή άλλες) της αγοράς εργασίας. Πρόκειται για ανεργία ύφεσης, η οποία πρέπει και μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με αντικυκλικές πολιτικές, είτε αυτές αναφέρονται στο δημοσιονομικό σκέλος της οικονομικής πολιτικής (π.χ. δημόσιες επενδύσεις), είτε σε ριζικό ανασχεδιασμό της πολιτικής απασχόλησης, καθώς και με πολιτικές που θα ενισχύουν ή εν πάση περιπτώσει δεν θα συρρικνώνουν την ενεργό ζήτηση.


Η αύξηση συνεπώς των έμμεσων φόρων και ιδιαίτερα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (από 11% στο 13%) κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση και θα εντείνει περαιτέρω την ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία, με άμεσο αντίκτυπο την μείωση των θέσεων απασχόλησης και την δραματική αύξηση της ανεργίας. Οι συνέπειες της οικονομικής αυτής πολιτικής θα επηρεάσουν αρνητικά και τα έσοδα του Κράτους, δεδομένου ότι θα συρρικνώσουν επικίνδυνα την φορολογική του βάση. Αντίθετα μια μείωση του ΦΠΑ έστω και κατά μία μονάδα θα προσέφερε περισσότερα τόσο στην διατήρηση των θέσεων απασχόλησης όσο και στην βελτίωση της ψυχολογίας της αγοράς.

Σε ριζικές αλλαγές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ιδιωτικά προγράμματα υγείας προχωράει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή....

Σε ριζικές αλλαγές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ιδιωτικά προγράμματα υγείας προχωράει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει ασαφής εικόνα των ασφαλισμένων για το τι έχουν υπογράψει και μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα γνωστοποιήσει τις ακριβείς θέσεις της στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η ΕΑΕΕ προκαταλαμβάνοντας τις εξελίξεις έστειλε επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή διαβεβαιώνοντας για την πρόθεση της ιδιωτικής ασφάλισης «να υποστηρίξει σθεναρά κάθε ενέργεια που διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη φερεγγυότητα των προγραμμάτων υγείας προς όφελος του καταναλωτή», ενώ συγχρόνως επισημαίνει ότι θα αντιταχθεί «σε κάθε πρωτοβουλία ή διάδοση ανακριβούς πληροφορίας που μπορεί να αποβεί εις βάρος των ασφαλισμένων ή να δημιουργήσει αβάσιμες ανησυχίες στους πολίτες».

Η Ε.Α.Ε.Ε. απέστειλε ακόμη πλήρες επιστημονικό υλικό που τεκμηριώνει, σύμφωνα με την τρέχουσα ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, το πλαίσιο καλής λειτουργίας τόσο των μακροχρόνιων όσο και των ετησίως ανανεούμενων προγραμμάτων υγείας με σκοπό όπως σημειώνει η Ένωση «να προστατεύσει όλους τους ασφαλισμένους που έχουν δείξει την προτίμηση και την εμπιστοσύνη τους στα ιδιωτικά προγράμματα υγείας».

Η Ένωση δηλώνει ότι συμφωνεί απόλυτα με κάθε ενέργεια της πολιτείας που προάγει τη διαφάνεια στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς προς όφελος του καταναλωτή και για αυτό καλεί τα αρμόδια υπουργεία να διαμορφώσουν άμεσα το πλαίσιο ελέγχου του κόστους των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

«Το υψηλό και συνεχώς αυξανόμενο κόστος των υπηρεσιών υγείας είναι αυτό που δυσχεραίνει την πρόσβαση του πολίτη στις μονάδες υγείας της χώρας και επιβαρύνει αιφνιδιαστικά τόσο τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν ως ενδιάμεσος καταναλωτής όσο και τον ίδιο τον πολίτη» σημειώνει η Ενωση.

Στο μεταξύ γνωστοποιεί, με αφορμή δημοσιογραφικές αναφορές σχετικά με την αύξηση του ρυθμού εξαγορών συμβολαίων κλάδου ζωής, ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, το ποσό των εξαγορών του Κλάδου Ζωής αυξήθηκε στο 9μηνο του 2010 κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 ή σε απόλυτους αριθμούς κατά 22,7 εκ. ευρώ, ποσό που, όπως σημειώνει η ΕΑΕΕ, αντιστοιχεί στο 0,25% των αποθεμάτων του κλάδου Ζωής.

«Η μικρή αυτή αύξηση δικαιολογείται απόλυτα από τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και τον περιορισμό των εισοδημάτων» κατά την άποψη της Ένωσης που τονίζει ότι με βάση αυτά τα στοιχεία δε στοιχειοθετείται αξιοσημείωτη αύξηση του ποσού των εξαγορών στον κλάδο Ζωής.

Τονίζεται, τέλος, εκ νέου ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά -όπως και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή- συνεχίζει να αντεπεξέρχεται πολύ καλά στην οικονομική κρίση παραμένοντας συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις της προς τους ασφαλισμένους.

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΡΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ....

Η Βουλευτής κα. Κατερίνα Φαρμάκη ενημερώθηκε από τους αμπελοκαλλιεργητές του Μεγάλου Βάλτου για το πρόβλημα που έχει προκύψει σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων σε όσους επλήγεισαν από τις βροχοπτώσεις και κατέθεσε άμεσα στη Βουλή αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το Υπουργείο απάντησε τα εξής:
«Για τις ζημιές στις αμπελοκαλλιέργειες του Νομού Κορινθίας από βροχοπτώσεις Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2009, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μετά από διαδοχικές συσκέψεις με τους παραγωγούς, η επανεκτίμηση των ζημιών τους με αναλογικό τρόπο, δηλαδή:
α)να συγκεντρωθούν τα στοιχεία των καλλιεργούμενων ανά παραγωγό εκτάσεων από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που υποβάλλουν και β)να συγκεντρωθούν στοιχεία της παραχθείσας παραγωγής από τις δηλώσεις επιστροφής Φ.Π.Α. που υπεβλήθησαν στις τοπικές Δ.Ο.Υ.
Το ύψος της αναμενόμενης παραγωγής ανά παραγωγό θα υπολογισθεί με τους μέσους όρους του Νομού. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των πραγματικών ζημιών των παραγωγών, γίνεται με σύγκριση των στοιχείων παραγωγής έτους 2009 με τα αντίστοιχα στοιχεία μιας χρονιάς χωρίς ζημιά, οπότε θα γίνει ο προσδιορισμός της απώλειας παραγωγής εσοδείας 2009 και θα αποδοθούν οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από τα πορίσματα των εκτιμήσεων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, επί του παρόντος, έχουν συγκεντρωθεί τα απαιτούμενα στοιχεία και γίνεται επεξεργασία τους, διαδικασία εξαιρετικά επίπονη, καθώς τα έτη χωρίς ζημιά είναι διαφορετικά για κάθε παραγωγό.»
Η κα. Βουλευτής είχε πρόσφατα επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ.Σαρρή, ο οποίος και την πληροφόρησε ότι τη Δευτέρα 29-11-2010 θα ενημερώσει την ίδια και τις Ενώσεις για τα αποτελέσματα της διαδικασίας προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους.
Σε ό,τι αφορά στο θέμα των εφετινών ζημιών το Υπουργείο στην απάντηση του αναφέρει:
«Όσον αφορά στις φετινές ζημιές στις αμπελοκαλλιέργειες του Νομού από τις βροχοπτώσεις Σεπτεμβρίου 2010, επισημαίνεται ότι κατόπιν των αναγγελιών για άκαιρες και υπερβολικές βροχοπτώσεις στο Ν. Κορινθίας στις 5-6/9/2010 και 11-12/9/2010, το Υποκατάστημα ΕΛ.ΓΑ. Πάτρας διενήργησε επισημάνσεις ζημιών, κυρίως, σε καλλιέργειες αμπελοειδών και ειδικότερα στην καλλιέργεια της νωπής σουλτανίνας όπου ήταν και ο κύριος όγκος των αναγγελιών. Μετά τις επισημάνσεις διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Λόγω της πρωιμότητας της φετινής χρονιάς (τουλάχιστον 15 ημέρες σε σύγκριση με την περσινή χρονιά ), ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής σουλτανίνας είχε συγκομισθεί και προωθηθεί στο εμπόριο (περίπου το 80% της παραγωγής).
2. Δεν παρατηρήθηκε αποζημιώσιμο ποσοστό ζημιάς από άμεση επίδραση του ζημιογόνου αιτίου. Ωστόσο, παρατηρήθηκε σχετική μείωση παραγωγής που δευτερογενώς οφείλεται σε φυτοπαθολογικές προσβολές (ωίδιο, περονόσπορος ευδαιμίδα κ.λ.π.), αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛ.ΓΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω και προς επιβεβαίωση των επισημάνσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 18 παρ.2 και 9, αποφασίστηκε η διενέργεια δειγματοληπτικών εκτιμήσεων, με προτεραιότητα ατρύγητα αμπέλια…Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εκτιμήσεων (αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα και στην συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα), επιβεβαιώνουν τις αρχικές επισημάνσεις. Έχουν υποδειχθεί και βρεθεί 1500 στρέμματα σουλτανίνας ατρύγητα σε σύνολο 75.000 στρεμμάτων στο Νομό, όπου διαπιστώνεται η ανωτέρω περιγραφόμενη εικόνα.
Εξάλλου και από δείγματα που στάλθηκαν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το πόρισμα του Τμήματος Φυτοπαθολογίας Εργαστήριο Μυκητολογίας αναφέρει ότι από τα δείγματα που απεστάλησαν, κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων, διαπιστώθηκε προσβολή από περονόσπορο, όξινη σήψη, καθώς και σε μικρότερο βαθμό προσβολές από έντομα, αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛ.ΓΑ.»Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Λουκέτα εξπρές θα µπορεί να επιβάλλει εφεξής το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος σε επιχειρήσεις....

Λουκέτα εξπρές θα µπορεί να επιβάλλει εφεξής το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος σε επιχειρήσεις που εντοπίζονται να φοροδιαφεύγουν ή εµπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος και διαφθοράς.

Οσοι πιάνονται στα δίχτυα του θα έχουν περιθώριοπέντε ηµερών πριν την έκδοση της καταλογιστικής πράξηςγια να αντικρούσουν τα ευρήµατα τωνελεγκτικών αρχών και παρ’ ότι εξακολουθούν να έχουν το δικαίωµα άσκησης προσφυγής εντός 30 ηµερών, σε αντιδιαστολή µε ό,τι ίσχυε µέχρι σήµερα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να «µπλοκάρουν» διά της προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη την απόφαση για λουκέτο. Ηεπιχείρηση θα κατεβάζειρολά ανάλογα µετο µέγεθος της παράβασης γιαδιάστηµα έως και έξι µήνες, το Σ∆ΟΕµε ειδικές σφραγίδες καιλουκέτα θααµπαρώνει την είσοδο ενώ στη βιτρίνα της επιχείρησης θα θυροκολλείται και η απόφαση αναστολής λειτουργίας.Για την είσπραξη τωνπροστίµων που θα επιβάλλονταιπαράλληλα, θα αναλαµβάνει δράση ηεφορία του επιτηδευµατία η οποία θα µπλοκάρει και την έκδοσηαποδεικτικούφορολογικής ενηµερότητας.

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

«Απαίτησα από τον Διοικητή του ΟΓΑ ένορκη διοικητική εξέταση για να λάμψει η αλήθεια.....

Δήλωση του Κώστα Κόλλια Το κλίμα απαξίωσης του πολιτικού συστήματος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για όσους θέλουν να εξαπολύσουν προσωπικές επιθέσεις και ασύστατες αιτιάσεις. Οι πολίτες είναι καχύποπτοι και θεωρούν εξ ορισμού ότι οι πολιτικοί «είναι όλοι ίδιοι». Αρνούμαι κατηγορηματικά να ενταχθώ σε αυτήν την κατηγορία. Έχω πολεμήσει αυτήν την ισοπέδωση έμπρακτα, με ήθος, με αξιοπρέπεια, με σεβασμό στους συμπολίτες μου. Έπειτα από 12 χρόνια έντιμου πολιτικού βίου, δεν θα παραδώσω αμαχητί την υπόληψή μου. Έχω δεσμευθεί απέναντι στον κορινθιακό λαό ότι δεν πρόκειται να αφήσω το θέμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεχαστεί. Σήμερα απαίτησα με έγγραφό μου από τον Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αποσύρω από το πρόσωπό μου και το τελευταίο ψήγμα λάσπης, που με πρωτοφανή εκδικητικότητα και προσωπική εμπάθεια μου εξαπολύθηκε από την πλευρά του Δημάρχου Κορινθίων, με στόχο την πολιτική μου εξόντωση. Μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, που ελπίζω να έρθει σύντομα, θα επανέλθω επί του θέματος και δεσμεύομαι ότι θα διεκδικήσω ώστε όλα τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση να δουν το φως της δημοσιότητας και να μάθει και ο τελευταίος Κορίνθιος πολίτης την αλήθεια.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ....

Του υπ.Βουλευτή της Ν.Δ.Κορινθίας Στέλιου Μάρκελλου


Εργασιακή ανασφάλεια των νέων συμπολιτών μας : Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Κοινωνικές ομάδες νεαρών συνανθρώπων μας, εργάζονται με προσωρινές συμβάσεις εργασίας. Αμείβονται δε κατά 14% περίπου χαμηλότερα για την εργασία που προσφέρουν, σε σχέση με τις αμοιβές αντίστοιχης εργασίας μακροχρόνιας σύμβασης.

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των νεαρής ηλικίας πολιτών, που δεν βρίσκονται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε σε κάποια σύμβαση εργασίας, αλλά ούτε και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή εκπαίδευσης ή εργασίας, όλο και γιγαντώνεται ! Βουτηγμένα τα νειάτα μας στην κόλαση της αδυναμίας, πληρώνουν αδρά τις δραματικές αλλαγές, που συντελούνται στην τοπική-κορινθιακή και εθνική μας οικονομία. Ξεπληρώνουν τα θαλασσοδάνεια ετών, που πηγαίνουν στις τσέπες ορισμένων και όχι στις υγιείς επενδύσεις. Υφίστανται τις συνέπειες της πλέον κραυγαλέας αναδιανομής πλούτου, που συντελείται σήμερα στον τόπο μας υπέρ των εχόντων. Βιώνουν κατά τρόπο τραγικό ανασφάλεια, άγχος, αγωνία, φτώχεια, χρέη, κάκιστη καθημερινή ζωή. Σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των οικονομικών αλλαγών στη νέα δομή του κράτους μας. Ο φόβος τους όλο και κερδίζει έδαφος. Γλιστράει, τριπώνει σε νου και ψυχή αθόρυβα. Το πλάτιασμα δε της οικονομικής κρίσης, δοκιμάζει τις αντοχές τους στα άκρα. Σιγοκλαίνε και λαχταρούν σιωπηλά τα ξέφωτα. Τον ζωηρό ήλιο.

Σε ποιο βαθμό άραγε η Πολιτεία σχεδιάζει να αναλάβει πολιτικές για την ενίσχυση και τη θωράκιση της νεανικής απασχόλησης ; Μία ορμητική κίνηση κρίνεται αναγκαία.

Η επιβολή της έκτακτης εισφοράς βρίσκει αντίθετη την ΑΔΕΔΥ....

Η επιβολή της έκτακτης εισφοράς βρίσκει αντίθετη την ΑΔΕΔΥ, καθώς στις αποδοχές των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων γίνονται κρατήσεις 3% τον μήνα, χωρίς το Δημόσιο ως εργοδότης να έχει συμμετοχή, όπως συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα (ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ)

Η λύση της επιβολής πρόσθετης εισφοράς 2% στις αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων για να σωθεί το εφάπαξ και να βγει από την κατάσταση χρεοκοπίας στην οποία έχει περιέλθει λόγω του κύματος συνταξιοδοτήσεων το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) βρίσκεται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από υψηλόβαθμους παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, στον διάλογο που θα ξεκινήσει σύντομα η κυβέρνηση με την ΑΔΕΔΥ για την κατάρτιση του ενιαίου μισθολογίου θα προταθεί η λύση της επιβολής εισφοράς 2% σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους υπέρ του εφάπαξ και η παρακράτηση ενός ακόμη μισθού (του δεύτερου) στους νεοεισερχομένους ώστε να αυξηθούν σε μόνιμη βάση τα έσοδα του Ταμείου και να δημιουργηθεί το αναγκαίο κεφάλαιο που θα διευκολύνει την καταβολή του εφάπαξ στο μέλλον χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε δανειοδότηση. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετη την ΑΔΕΔΥ, καθώς στις αποδοχές των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων γίνονται κρατήσεις 3% τον μήνα, χωρίς το Δημόσιο ως εργοδότης να έχει συμμετοχή, όπως συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα.

Οπως είναι γνωστό, σήμερα το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να καταβάλλει το εφάπαξ που δικαιούνται όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία, αλλά παρά ταύτα περισσότεροι από 35.000 δημόσιοι υπάλληλοι περιμένουν στην ουρά πάνω από 14 μήνες για να πάρουν τα χρήματά τους.

Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών θέλει να εξασφαλίσει τους πρόσθετους πόρους που θα χρειαστεί το Ταμείο για να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται από το κύμα συνταξιοδοτήσεων που ξέσπασε τον περασμένο Μάιο-Ιούνιο και αναμένεται να κορυφωθεί τον Δεκέμβριο. Ως το τέλος του τρέχοντος έτους οι αιτήσεις συνταξιοδότησης αναμένεται να ξεπεράσουν τις 42.000. Από αυτές οι περισσότερες είναι αιτήσεις δασκάλων και καθηγητών, ενώ κύμα εξόδου υπάρχει και στους ενστόλους. Από το σύνολο των αιτήσεων, οι 6.000 προέρχονται από στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει δοθεί ακόμη η σύνταξη. Παράλληλα με την επιβολή της εισφοράς, που όπως είναι προφανές θα οδηγήσει σε ισόποση μείωση των καθαρών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, δόθηκαν οδηγίες στη διοίκηση του ΤΕΑΔΥ να προχωρήσει στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά του και να περιορίσει τις δανειακές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.....

Ζήτησε από τους αιρετούς να φροντίσουν τον «Καλλικράτη» σαν «μικρό παιδί»

«Δεν τίθεται σε καμία περίπτωση θέμα απολύσεων, αλλά μετατάξεων», διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης, κατά την ομιλία του στο πλαίσιο διημερίδας επιμόρφωσης των νέων αυτοδιοικητικών αρχών, αναφορικά με το μείζον θέμα των συγχωνεύσεων στις δημοτικές επιχειρήσεις, που, όπως είπε, από 6000 θα μειωθούν σε 1500.

Κατά τον κ. Ραγκούση τόσο στις συγχωνεύσεις των δήμων όσο και των δημοτικών επιχειρήσεων από τις οποίες θα καταργηθούν 4500 θα γίνουν μετατάξεις και σε καμία περίπτωση απολύσεις.

Σύλληψη τεσσάρων δοκίμων αστυφυλάκων και ενός αυτοκινητιστή.....

(Σχηματίσθηκε δικογραφία και παραπέμπονται για παραβίαση κατάσχεσης, παραβίαση φύλαξης της αρχής και κλοπή )

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος τεσσάρων (4) Δοκίμων Αστυφυλάκων (ηλικίας 19, 20, 20 και 21χρονών) και ενός (1) 38χρονου ημεδαπού ιδιώτη - αυτοκινητιστή, για παραβάσεις που αφορούν τις διατάξεις των άρθρων «παραβίαση κατάσχεσης, παραβίαση φύλαξης της αρχής και κλοπή».
Ειδικότερα, σε προληπτικό αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (23.11.10) στο κέντρο της Αθήνας, από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής / Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) στην καμπίνα και στον χώρο αποσκευών διερχόμενου οχήματος ΤΑΞΙ, βρέθηκαν εβδομήντα οχτώ (78) ρολόγια απομιμήσεις αντίστοιχων από επώνυμους οίκους, καθώς και επτά (7) μπουφάν, δύο (2) πουκάμισα, δύο (2) σκούφοι, κλπ.
Στο ελεγχόμενο ταξί επέβαιναν δύο (2) Δόκιμοι Αστυφύλακες, οι οποίοι, ανακρινόμενοι, γνωστοποίησαν ότι τα παραπάνω αντικείμενα - απομιμήσεις προέρχονται από κατασχεθείσες ποσότητες αποθήκης με απομιμητικά προϊόντα που είχε σφραγισθεί πρόσφατα, επί της οδού Κολωνού 16 στην Αθήνα, και φυλασσόταν – το ίδιο βράδυ - από άλλους δύο (2) Δόκιμους Αστυφύλακες. Οι τελευταίοι, όπως προέκυψε στη συνέχεια, διευκόλυναν τους δύο (2) προαναφερθέντες Δοκίμους να αφαιρέσουν τα προϊόντα απομίμησης από την αποθήκη το ίδιο βράδυ, σε προγενέστερο του αστυνομικού ελέγχου χρόνο.
Ο αυτοκινητιστής, που διατηρούσε φιλική σχέση με τους δύο (2) δόκιμους, όπως επίσης προέκυψε από την προανάκριση, γνώριζε και συμμετείχε στη υπόθεση.
Στην έρευνα που επακολούθησε στις κατοικίες τους βρέθηκαν και άλλα προϊόντα απομίμησης διαφόρων επώνυμων οίκων. Συγκεκριμένα, στις κατοικίες δύο (2) Δοκίμων, βρέθηκαν: (52) ρολόγια, (34) δακτυλίδια, (23) αλυσίδες χειρός, (16) δερμάτινες ζώνες, (28) μπλουζάκια, (12) σετ γραβάτες με ένα ζεύγος μανικετόκουμπα, (11) γραβάτες, (21) ζεύγη γυαλιών ηλίου, (25) πουκάμισα, (8) γυναικείες τσάντες, (8) αντρικά εσώρουχα, (81) ζευγάρια κάλτσες, (18) φανέλες, (6) γυναικεία πορτοφόλια, (5) εσάρπες, (9) μπουφάν αντρικά, (2) μπουφάν γυναικεία, (4) βαλίτσες αεροδρομίου με ροδάκια.
Στην κατοικία του ιδιώτη - αυτοκινητιστή, βρέθηκαν αντίστοιχα: (4) ρολόγια, (2) σετ γραβάτες - μανικετόκουμπα, (4) γραβάτες και (1) πορτοφόλι, που αποτελούν απομιμήσεις διαφόρων επωνύμων οίκων.
Οι συλληφθέντες δόκιμοι Αστυφύλακες, καθώς και ο ημεδαπός αυτοκινητιστής οδηγήθηκαν σήμερα το απόγευμα στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε να δικασθούν αύριο το πρωί με την αυτόφωρη διαδικασία.
Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τέσσερις (4) δόκιμοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

ΜΑΛΛΟΝ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ…

Σχολιάζοντας τις σημερινές συνεντεύξεις Τύπου της τρόικας και του υπουργού Οικονομικών, ο εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων Γιάννης Παρασκευόπουλος δήλωσε:

«Όταν ακούμε ότι παρά την πρόοδο είμαστε σε κρίσιμη καμπή, αυτό αποτελεί μάλλον λόγο ανησυχίας. Αφήνουν στην άκρη το πώς θα ξεπεραστούν οι αδυναμίες του ιδιωτικού τομέα, και επικεντρώνονται στο πώς θα τις πληρώσουν οι μισθωτοί του. Όσες δόσεις και να εξασφαλίσει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει διέξοδος για την οικονομία χωρίς συγκροτημένο σχέδιο για ταυτόχρονη απάντηση στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση».

Το Γραφείο Τύπου των Οικολόγων Πράσινων

ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ....

Βραδινές ώρες της 22-11-2010 στο Μελίσσι Κορινθίας, ύστερα από εκτεταμένες αναζητήσεις, συνελήφθησαν από Αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου δύο άνδρες ημεδαποί ηλικίας -21- και -23- ετών, οι οποίοι νωρίτερα έπεισαν δύο υπηκόους Πακιστάν να επιβιβαστούν στο Ι.Χ. Φορτηγό τους, με το πρόσχημα της εργασίας και αφού τους μετέφεραν στην Πουλίτσα Κορινθίας με την απειλή όπλου τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και δύο κινητά τηλέφωνα.
Στην κατοχή των δραστών ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• Το ανωτέρω Ι.Χ. Φορτηγό.
• Ένα αεροβόλο πιστόλι.
• Ένα πτυσσόμενο γκλοπ.
• Ένας φακός.
• Ένας λοστός.
• Ένα ζευγάρι γάντια.
• Ένα μαχαίρι.
• Μία μαύρη κουκούλα.
• -35- κυνηγετικά φυσίγγια.
• -3- κινητά τηλέφωνα.


Συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν με απόλυτη βεβαιότητα από τους παθόντες και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν ενώπιον του Κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.


ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΟΠΕΣ

1.Την 18:00΄ ώρα της 22-11-2010 στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, συνελήφθη από Αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βραχατίου ένας άνδρας ημεδαπός ηλικίας -37- ετών για κλοπή ενός Ι.Χ. φορτηγού, από κοινού με δύο μη συλληφθέντες συνεργούς, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του παθόντα, στην Γλυφάδα Φωκίδας. Εντός του φορτηγού


ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- καρούλια χαλκού που χρησιμοποιούνται για γείωση και -2- κουλούρες πλακέ λάμας συνολικής αξίας -9.000- ευρώ, τα
οποία είχαν κλαπεί από εργοτάξιο στην Φωκίδα. Επιπλέον στο εν λόγω φορτηγό οι δράστες είχαν τοποθετήσει πάνω από τις ήδη υπάρχουσες πινακίδες κυκλοφορίας άλλες πινακίδες, οι οποίες είχαν κλαπεί τις πρωινές ώρες της 22-11-2010 από την περιοχή του Αιγίου.

Συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί ενώπιον του Κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.
2.Την 08:45΄ ώρα της 22-11-2010 στην Κόρινθο, συνελήφθη ένας άνδρας αλλοδαπός ηλικίας -19- ετών για απόπειρα κλοπής τσάντας μέσα από κατάστημα. Δράστης έγινε αντιληπτός από την παθούσα και συνελήφθη από Αστυνομικούς της ομάδας Δ.Ι.Α.Σ.

Συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί ενώπιον του Κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Την 22:15΄ ώρα της 22-11-2010 στην Αρχαία Κόρινθο, συνελήφθη ένας άνδρας ημεδαπός ηλικίας -40- ετών, ο οποίος ύστερα έλεγχο Αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε./Α.Δ. Κορινθίας, κατελήφθη να έχει στη κατοχή του ποσότητα κάνναβης βάρους -3- γραμμαρίων περίπου.

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Κλείνει οριστικά η στρόφιγγα των προσλήψεων προσωπικού και καθίσταται ιδιαίτερα επισφαλής η θέση των περίπου 55.000 συμβασιούχων.....

Στον «οδικό χάρτη» που επεξεργάζεται ο κ. Πάγκαλος για τον «Καλλικράτη» στο Δημόσιο που εξήγγειλε ο κ. Ραγκούσης έχουν ενταχθεί 1.500 οργανισμοί, νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες, ενώ ο αριθμός τους ενδεχομένως να υπερβεί τις 5.000
Στον «οδικό χάρτη» που επεξεργάζεται ο κ. Πάγκαλος για τον «Καλλικράτη» στο Δημόσιο που εξήγγειλε ο κ. Ραγκούσης έχουν ενταχθεί 1.500 οργανισμοί, νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες, ενώ ο αριθμός τους ενδεχομένως να υπερβεί τις 5.000

Κλείνει οριστικά η στρόφιγγα των προσλήψεων προσωπικού και καθίσταται ιδιαίτερα επισφαλής η θέση των περίπου 55.000 συμβασιούχων που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες μετά το κύμα των υποχρεωτικών μετατάξεων μόνιμου προσωπικού που έχει ήδη δρομολογήσει η κυβέρνηση και οι οποίες με βάση το μνημόνιο προσμετρούνται στην αναλογία μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις υπαλλήλων στο Δημόσιο. Κυβερνητικοί κύκλοι ανεβάζουν τον αριθμό των υπό μετάταξη υπαλλήλων με βάση τις υφιστάμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε περίπου 25.000, ενώ ως το τέλος του έτους, οπότε θα τεθούν σε ισχύ οι διαρθρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο, ο αριθμός τους μπορεί να εκτοξευθεί ακόμη και στις 50.000. Η εμμονή της τρόικας για απαρέγκλιτη εφαρμογή της σχέσης πέντε προς ένα, μια απαίτηση που διατυπώθηκε και σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο υπουργείο Οικονομικών, είναι απολύτως βέβαιον ότι θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μη ανανεώσεις των συμβάσεων του προσωπικού ορισμένου χρόνου.Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται.....

Επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο, προβλέπει η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που εξέδωσε σήμερα.

Συγκεκριμένα, οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν σήμερα από τη Δυτική Ελλάδα και αύριο θα επεκταθούν στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και από το βράδυ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη νύχτα της Τρίτης, στη Βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) εφιστά την προσοχή των πολιτών κατά το διήμερο αυτό και τους συστήνει όπως προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Να ελέγξουν τις υδρορροές των κατοικιών τους (οροφές, μπαλκόνια, βεράντες κλπ) και να βεβαιωθούν για την ομαλή λειτουργία τους.

Να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους στις ανωτέρω περιοχές.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα πεζή ή με το αυτοκίνητο τους.

Να ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόβλεψη του καιρού από τα ΜΜΕ.

Αναλυτικές πληροφορίες και συμβουλές για προστασία από καταιγίδες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Μια σκληρή παρτίδα για γερούς παίκτες στην πολιτική σκακιέρα της Κεντροδεξιάς αρχίζει σήμερα....

Μια σκληρή παρτίδα για γερούς παίκτες στην πολιτική σκακιέρα της Κεντροδεξιάς αρχίζει σήμερα, με την ίδρυση του νέου κόμματος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη , που ανατρέπει ριζικά τα δεδομένα
στον χώρο της συντηρητικής παράταξης. Ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Αντ. Σαμαράς, αν και εμφανίζεται ψύχραιμος, αγωνιά καθώς οι συσχετισμοί αλλάζουν στην «γαλάζια πολυκατοικία».Το επόμενο διάστημα προοιωνίζεται γεμάτο «αγκάθια» για την Κεντροδεξιά και πολλαπλασιάζει τα προβλήματα
για τον κ. Σαμαρά. Τα θεμέλια της ΝΔτρίζουν, αφού πλέον θα υφίσταται τις πιέσεις από το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη,ενώ θα αναγκάζεται να αποκρούει και την εκ δεξιών πολεμική ρητορική από τον ΛΑΟΣ του κ. Γ. Καρατζαφέρη . Οι τρεις πρωταγωνιστές ετοιμάζονται
για τη μεγαλύτερη αναμέτρηση που γνώρισε η συντηρητική παράταξη τα τελευταία χρόνια και η οποία όπως εκτιμάται δυσκολεύει εξαιρετικά την προσπάθεια ανάκαμψης της ΝΔκαι αποδυναμώνει τα επιχειρήματα του κ. Σαμαρά και των συνεργατών του περί «ολικής επαναφοράς».

Oπως διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο οι εξελίξεις προβλέπονται ταχείες- εν μέσω ενός δύσκολα προβλέψιμου πολιτικοοικονομικού περιβάλλοντος - και κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ασφαλώς ποιοι θα συνταχθούν με το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη αλλά και τι απώλειες θα έχει σε αυτήν την περίπτωση ο ΛΑΟΣ. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναδεικνύει ότι η ΝΔ θα δέχεται συνεχώς πιέσεις και θα έχει να αντιμετωπίσει αντίπαλο στο πεδίο της Κεντροδεξιάς είναι η πληροφορία ότι ο πρωθυπουργός κ. Γ.Παπανδρέου έχει σκοπό να καλέσει σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση, στο πλαίσιο της επίτευξης συναίνεσης, την κυρία Μπακογιάννη, όπως και άλλους πολιτικούς αρχηγούς.

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

«Δημοκρατική Συμμαχία» ονομάζεται το κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη....

«Δημοκρατική Συμμαχία» ονομάζεται το κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη, η ιδρυτική διακήρυξη του οποίου παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο θέατρο Μπάντμιντον. Το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος θα προγραμματιστεί να γίνει έως τον ερχόμενο Μάρτιο.

Σύμβολο του νέου κόμματος είναι το κλαδί ελιάς.

«Δημιουργούμε σήμερα ένα πανελλήνιο κίνημα υπεύθυνων πολιτών. Ένα ανεξάρτητο συμμετοχικό δημοκρατικό κίνημα. Όχι άλλο ένα κόμμα» είπε χαρακτηριστικά.

Το νέο κόμμα δηλώνει ανοικτό στη συνεννόηση και πιστεύει «στη συνεργασία και τη διαμόρφωση κοινών τόπων με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις».

Η Ντόρα Μπακογιάννη εκτίμησε ότι «τα αντιθετικά πολιτικά δίπολα της Αριστεράς - Δεξιάς καθίστανται δευτερεύοντα» και η Δημοκρατική Συμμαχία φιλοδοξεί να φέρει κοντά ανθρώπους από το μεγαλύτερο μέρος του δημοκρατικού φάσματος: Κεντροδεξιών, φιλελεύθερων και κεντροαριστερών.

Ως προς τις αρχές και τα ιδεολογικά ρεύματα που πρεσβεύει η Δημοκρατική Συμμαχία, είναι εκείνα του ανθρωπισμού, το Διαφωτισμού, του φιλελευθερισμού αλλά και των ευρωπαϊκών κοινωνικών κατακτήσεων του 19ου και του 20ου αιώνα.

Οι βασικές αρχές του κόμματος είναι η ελευθερία, η ατομική ευθύνη, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη, η ιδιωτική πρωτοβουλία, το αξιόπιστο και αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος, η κοινωνική αλληλεγγύη, η μάχη εναντίον της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και των πελατειακών σχέσεων και εξαρτήσεων.

Παρόντες στην εκδήλωση είναι μεταξύ άλλων οι πρώην βουλευτές της ΝΔ Κώστας Κιλτίδης και Χρήστος Μαρκογιαννάκης.

Στην ομιλία της, η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για μία «συμμαχία ανθρώπων που τους άλλαξε η κρίση».

Η ίδια χαρακτήρισε επίσης αυτή τη συμμαχία ως «το πιο ζωντανό κομμάτι της Ελλάδας» και «εκφραστές της Ελλάδας που θέλει και μπορεί».

Αυξήσεις στα διόδια του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου - Τρίπολης – Καλαμάτας θα ισχύσουν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.....


Αυξήσεις στα διόδια του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου - Τρίπολης – Καλαμάτας θα ισχύσουν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ενώ παράλληλα τίθεται σε λειτουργία ένας νέος σταθμός στην Ασέα, μεταξύ των κόμβων Τρίπολη-Νότια και Αθήναιο. Η αύξηση που θα σημειωθεί είναι της τάξης των 0,04 ευρώ/χλμ. (σε τιμές 2003, χωρίς ΦΠΑ). Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Κοινοπραξία «Μορέας»: - Τα δίκυκλα και τρίκυκλα θα πληρώνουν 1,60 ευρώ στο σταθμό διοδίων του Σπαθοβουνίου, 1,50 ευρώ στο σταθμό διοδίων της Νεστάνης και 1,20 ευρώ στο σταθμό διοδίων της Ασέας. - Τα οχήματα με ύψος έως 2,20 μ. θα πληρώνουν 2,30 ευρώ στο σταθμό διοδίων του Σπαθοβουνίου, 2,20 ευρώ στο σταθμό διοδίων της Νεστάνης και 1,80 ευρώ στο σταθμό διοδίων της Ασέας. - Τα οχήματα με 2 ή 3 άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ. θα πληρώνουν 5,90 ευρώ στο σταθμό διοδίων του Σπαθοβουνίου, 5,60 ευρώ στο σταθμό διοδίων της Νεστάνης και 4,50 ευρώ στο σταθμό διοδίων της Ασέας. - Τέλος, τα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ. θα πληρώνουν 8,20 ευρώ στο σταθμό διοδίων του Σπαθοβουνίου, 7,80 ευρώ στο σταθμό διοδίων της Νεστάνης και 6,30 ευρώ στο σταθμό διοδίων της Ασέας. Ο νέος τιμοκατάλογος περιλαμβάνει ΦΠΑ 23% και θα ισχύει για όλους τους μετακινούμενους, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών του συστήματος e-PASS.

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ.....

«Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου» Λουτράκι 20/11/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ Το Δ.Σ. του Σωματείου αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή μας στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία των εργαζομένων στα ελληνικά ιδιωτικά Καζίνο που προκήρυξε η Ομοσπονδία Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ.) για την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010. Οι εργαζόμενοι όλων των Καζίνο ενώνουν τις φωνές τους και στέλνουν βροντερό μήνυμα στην Κυβέρνηση και στην Τρόικα ότι δεν θα ανεχθούν την μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο Καζίνο. Σε αυτό το αίτημα έχουμε συμμάχους τους εργοδότες μας, πολιτικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας, καθώς και την συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που δεν ανέχεται την μετατροπή της (και κυρίως της νέας γενιάς) σε κοινωνία τζογαδόρων με τη νομιμοποίηση παράνομων δραστηριοτήτων (φρουτάκια, διαδικτυακά καζίνο), που θα οδηγήσει σε διάρρηξη του κοινωνικού ιστού με ολέθρια οικονομικά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις του κλάδου, με επακόλουθο την απώλεια εκατοντάδων ή και χιλιάδων θέσεων εργασίας. Στέλνουμε επίσης στους κυβερνώντες το μήνυμα ότι αν τολμήσουν να υλοποιήσουν την κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, περιορίζοντας την ίδια τη δημοκρατία στη χώρα μας και τα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα των εργαζομένων, θα έχουν ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και θα φέρουν ακέραιη την ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί και μάλιστα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας. Ταυτόχρονα όμως στέλνουμε και μηνύματα προς τους εργοδότες όλων των ελληνικών Καζίνο να μην σπεύσουν να θεωρήσουν «την κρίση ευκαιρία» για να απαλλαγούν από «πλεονάζων» προσωπικό και να περιορίσουν θέσεις εργασίας, εισοδήματα και δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες ετών. Οι εργαζόμενοι των ελληνικών Καζίνο με το μόχθο τους τα τελευταία 15 χρόνια απέφεραν κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ στις επιχειρήσεις του κλάδου! Ήρθε η ώρα οι εργοδότες να «επιστρέψουν» ένα ελάχιστο μέρος αυτών των χρημάτων, στηρίζοντας εμπράκτως τις θέσεις εργασίας, τα εισοδήματα και το δικαίωμα για πλήρη εργασία των εργαζομένων τους. Ήρθε η ώρα να αποδείξουν ότι έχουν τη βούληση να ξεπεράσουν τη δύσκολη συγκυρία μαζί με τους εργαζόμενους, χωρίς τελεσίγραφα και εκβιαστικά διλλήματα, και ότι η κοινωνική ευθύνη που επαγγέλλονται ξεκινάει πρωτίστως από τις ίδιες τις επιχειρήσεις τους. Συνάδελφοι - συναδέλφισσες Οι συνδικαλιστές στα ελληνικά Καζίνο μπαίνουν μπροστάρηδες και ξεκινούν έναν ολομέτωπο αγώνα για να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας, τα εισοδήματα, τα δικαιώματα, τις οικογένειές μας, την ίδια μας τη ζωή. Ο δρόμος θα είναι δύσβατος, μακρύς και ανηφορικός. Σε αυτόν το δρόμο και στις μάχες που θα δώσουμε σας θέλουμε όλους μαζί μας, συνοδοιπόρους και συμμαχητές. Η συμμετοχή σας είναι η δύναμή μας Για το Δ.Σ. O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας Δραμουντάνης Βασίλης Γκίκας Γιάννης

«Τσεκούρι» στα επιδόματα ΔΕΚΟ και Δημοσίου.....

«Τυφώνας» νέων περικοπών θα σαρώσει ειδικά επιδόματα και πρόσθετες παροχές σε υπουργεία και ΔΕΚΟ. Το «μαχαίρι» των μειώσεων θα μπει βαθύτερα στα «ρετιρέ» του Δημοσίου. Οι επώδυνες αυτές αλλαγές θα προκύψουν στον «στενό» δημόσιο τομέα με την ενεργοποίηση του ενιαίου μισθολογίου, για το οποίο η τρόικα πιέζει να ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατό.

«Τσεκούρι» στα επιδόματα ΔΕΚΟ και Δημοσίου

Για τις ΔΕΚΟ οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων που ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, στις αστικές συγκοινωνίες και στον ΟΣΕ η συρρίκνωση των συνολικών αποδοχών μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40%.

Αντίστοιχα στον δημόσιο τομέα μετά τα πρώτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, τα οποία επέφεραν περικοπές της τάξης του 20% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, το νέο «ψαλίδι» των επιδομάτων αναμένεται να μειώσει τις αποδοχές κατά 10-20% επιπλέον.

Στόχος του νέου μισθολογίου θα είναι η ανατροπή της αναλογίας μισθού- επιδομάτων, που σε αρκετές περιπτώσεις οι πρόσθετες αμοιβές ξεπερνούν τον βασικό μισθό του υπαλλήλου π.χ. στο υπουργείο Οικονομικών.

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης έχουν μπει τα «ακριβά» επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία επιβαρύνουν περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό και αναμένεται να περικοπούν κατά 20-30%. Μέρος ή σύνολο των επιδομάτων που δίνονται σχεδόν σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους θα περικοπούν και θα ενσωματωθούν στον βασικό μισθό, όπως είναι τα επιδόματα έγκαιρης προσέλευσης, μεταφοράς φακέλου, ανθυγιεινής

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Ρύθμιση-ανάσα στην α΄κατοικία....

Ανάσα παίρνει η οικοδομή και οι χιλιάδες εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, με τη χθεσινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου να αναστείλει για δύο χρόνια την εφαρμογή του πόθεν έσχες για την αγορά πρώτης κατοικίας. Ενώ αναμένεται να επαναπατριστεί σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό.


Η εξαγγελία ανακούφισε τα στελέχη της αγοράς που περίμεναν με αγωνία μια απόφαση της κυβέρνησης, που θα έβαζε και πάλι εμπρός τη «σβησμένη μηχανή».
Ρύθμιση-ανάσα στην α΄κατοικία

«Να ανακοινώσω επίσης και την πρόθεση της κυβέρνησης να αναστείλει για δύο χρόνια το πόθεν έσχες στην πρώτη κατοικία. Πιστεύουμε πως είναι μια κίνηση με αναπτυξιακό χαρακτήρα, η οποία θα βοηθήσει έναν χειμαζόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, που είναι πολύ σημαντικός, την οικοδομή, για να μπορέσει να βγει από το σημερινό τέλμα», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Η αναστολή του πόθεν έσχες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κτηματαγοράς αλλά και των τραπεζών, θα βάλει και πάλι σε τροχιά ανόδου την αγορά.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Κατασκευαστών Κτιρίων κ. Δημήτρης Καψιμάλης ανέφερε στο «Εθνος» ότι η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» από τον Μάρτιο του 2010 στην αγορά ακινήτων είχε ως αποτέλεσμα «μεγάλη βουτιά» στις πωλήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.
Ρύθμιση-ανάσα στην α΄κατοικία

Συγκεκριμένα, ενώ στο 10μηνο του 2009 έγιναν 85.000 αγοραπωλησίες κατοικιών, φέτος το ίδιο διάστημα η αγορά «κάθισε» καθώς οι πωλήσεις μετά βίας έφτασαν τις 12.000. Τώρα, με την αναστολή του «πόθεν έσχες», οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το 2011 οι πωλήσεις κατοικιών αναμένεται να φτάσουν τις 70.000.

Η καθίζηση κατά 85%, στο μεγαλύτερο μέρος της προήλθε από την εφαρμογή του «πόθεν έσχες» καθώς ένα σημαντικό κομμάτι αγοραστών που είχε χρήματα απέφυγε να τα εμφανίζει με την εφαρμογή του μέτρου.

«Οι ενοικιαστές θα γίνουν ιδιοκτήτες» λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων κ. Στράτος Παραδιάς, σημειώνοντας πως πρόκειται για «κοινωνικό μέτρο», που θα δώσει την ευκαιρία σε αρκετές χιλιάδες ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν σε αγορά πρώτης κατοικίας.

Ο προϋπολογισμός του 2011 αποτελεί επιτάχυνση της μονεταριστικής πολιτικής που επιβλήθηκε από το μνημόνιο....

Ο προϋπολογισμός του 2011 αποτελεί επιτάχυνση της μονεταριστικής πολιτικής που επιβλήθηκε από το μνημόνιο και δραματοποιεί τα φαινόμενα της ακραίας λιτότητας και της ύφεσης, οδηγώντας σε πρωτόγνωρες κοινωνικές ανισότητες και σε κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας.

Οι αυξήσεις στους έμμεσους φόρους, η νέα περιστολή κοινωνικών δαπανών, η δεδηλωμένη αδυναμία σύλληψης της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, η διατήρηση στο απυρόβλητο των φαινομένων και των υποκειμένων που οδήγησαν στην περιδίνηση μιας ακραίας οικονομικής κρίσης και την εξάπλωσή της στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία, αποτελούν τη συνθήκη εξόντωσης οποιασδήποτε απόπειρας αναπτυξιακής πολιτικής και ταυτόχρονης καταδίκης της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας σε απόγνωση.Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ.....

Του υπ.Βουλευτή της Ν.Δ.Κορινθίας Στέλιου ΜάρκελλουΣυμβούλιο υπουργών Οικονομίας της ευρωζώνης (Εurogroup) : Αποφασίζει μειώσεις ως και 40% των επιδομάτων στις ΔΕΚΟ. Απολύσεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα. Περικοπές των επιδομάτων εκατοντάδων εργαζομένων ως και 40%, με αρχή τις συγκοινωνίες. Και απομάκρυνση των συμβασιούχων μετά τη λήξη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργασίας από ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Τον επόμενο χρόνο έρχεται καταιγίδα περικοπών στα ασφαλιστικά ταμεία, στα νοσοκομεία και στις αμοιβές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ. Οσες συμβάσεις δε εργασίας ορισμένου χρόνου λήγουν, δεν θα ανανεώνονται. Παράλληλα, αυξάνεται από το 11% στο 13% ο μεσαίος συντελεστής ΦΠΑ για βασικά είδη κατανάλωσης.
Επομένως, όλες οι απλές διευκολύνσεις της ζωής του φτωχού όλο και σβήνουν. Όλο και νιώθει τις κοφτερές πλευρές του σπασμένου γυαλιού στην καθημερινότητά του.
Ύστερα απόλα αυτά, δεν είναι δα και τόσο δύσκολο να πέσει κανείς σε μία άβυσσο ανασφαλειών για το μέλλον του. Για το μέλλον των παιδιών του. Μπορούν άραγε οι φτωχογειτονιές να επιθυμούν κιαυτές όλα όσα εξασφαλίζουν μία ευχάριστη θέση, μέσα στην δική μας σημερινή τοπική κοινωνία ; Πόσο χαμόγελο άραγε τους έχει απομείνει όταν ανατέλλει ο ήλιος ;

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

. ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ.....

ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΥΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ

Την 11:30΄ ώρα της 16-11-2010 στις Κεχριές Κορινθίας, συνελήφθησαν δύο άνδρες ημεδαποί ηλικίας -34- και -27- ετών οι οποίοι νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από περιφραγμένο χώρο αγροικίας διάφορα οικοδομικά υλικά και εργαλεία. Δράστες διέφυγαν με Ι.Χ. Φορτηγό πλην όμως εντοπίστηκαν από Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου και συνελήφθησαν.

Συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν ενώπιον του Κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου. Κλαπέντα υλικά και εργαλεία αποδόθηκαν στον παθόντα.

.
ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Την 16:30΄ ώρα της 17-11-2010 στην Κόρινθο, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου ένας άνδρας ημεδαπός ηλικίας -22- ετών για αρπαγή βρέφους από τη μητέρα του, το οποίο δεν είχε αναγνωρίσει ως πατέρας.

Συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί ενώπιον του Κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου. Το βρέφος παρελήφθη από τη μητέρα του.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Την 19:00΄ ώρα της 17-11-2010 στο Λουτράκι Κορινθίας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου ένας άνδρας υπήκοος Ρουμανίας ηλικίας -26- ετών γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, με το οποίο του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης -7- ετών.

Συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον του Κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Την 20:20΄ ώρα της 17-11-2010 στο Κιάτο Κορινθίας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κιάτου ένας άνδρας ημεδαπός ηλικίας -64- ετών ο οποίος ύστερα από τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών που προκάλεσε οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κατελήφθη να βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί ενώπιον του Κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.

Ο προϋπολογισμός του 2011 τίθεται επί τάπητος σήμερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλιου, στην οποία προεδρεύει ο πρωθυπουργός. ...Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται οι αλλαγές στα εργασιακά (συμβάσεις και διαιτησία), το ταμείο επιχειρηματικότητας και η παροχή ασύλου. Παράλληλα, οι υπουργοί καλούνται να συμφωνήσουν στη λήψη πρόσθετων μέτρων ύψους 4 δισ. ευρώ για το 2011, αφού οι Βρυξέλλες απέρριψαν το αίτημα να επιμεριστεί σε δύο έτη η πρόσθετη δημοσιονομική προσαρμογή, που απαιτείται μετά την αναθεώρηση των δημοσιονομικών στοιχείων για το 2009.

Επί της ουσίας οι τελικές αποφάσεις για τον νέο προϋπολογισμό και τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να περιλαμβάνει αυτός ελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, στη συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου με τους αξιωματούχους της τρόικας, στην οποία συμμετείχε ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΚΤ και νυν σύμβουλος του πρωθυπουργού, Λ.Παπαδήμο.

Σε περικοπές των επιδομάτων των 26.000 εργαζομένων στις ΔΕΚΟ ως και 40% με αρχή.....

Σε περικοπές των επιδομάτων των 26.000 εργαζομένων στις ΔΕΚΟ ως και 40% με αρχή τις συγκοινωνίες και σε απομάκρυνση των συμβασιούχων μετά τη λήξη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργασίας από ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, θα προχωρήσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των μεγάλων περικοπών δαπανών που έρχονται με τον προϋπολογισμό του 2011, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Μετά την επί τα χείρω αναθεώρηση του ύψους του ελλείμματος και του χρέους για το 2010 από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και τις ασφυκτικές πιέσεις των εταίρων που κινούνται στη γραμμή της γερμανίδας καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ, το Συμβούλιο υπουργών Οικονομίας της ευρωζώνης (Εurogroup) αποφάσισε ότι η Ελλάδα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιστρέψει στους στόχους του μνημονίου εντός του 2011.

Ετσι, τον επόμενο χρόνο έρχεται καταιγίδα περικοπών στα ασφαλιστικά ταμεία, στα νοσοκομεία και στις αμοιβές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, ενώ όσες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου λήγουν δεν θα ανανεώνονται.

Παράλληλα, για την αύξηση των εσόδων αποφασίστηκε να αυξηθεί από το 11% στο 13% ο μεσαίος συντελεστής ΦΠΑ για βασικά είδη κατανάλωσης και να επισπευσθεί και να ισχύσει από την Πρωτοχρονιά η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης- κίνησης, ώστε να αποτραπεί το λαθρεμπόριο που οργιάζει στον χώρο των καυσίμων.

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ....

Ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχοντας ενεργά στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα τόπου μας, προγραμματίζει την διοργάνωση του 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου που θα γίνει στην πόλη μας, από 1-10 Μαρτίου 2011 με την συμμετοχή των θεατρικών ομάδων των Γυμνασίων και των Λυκείων του Νομού Κορινθίας. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου (Πανεπιστήμιο) και οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μέχρι τις 15/02/2011 στο γραφείο του δημάρχου. Τα έργα που θα παρουσιαστούν πρέπει να είναι θεατρικά από το Ελληνικό ή το παγκόσμιο ρεπερτόριο και η σειρά των παραστάσεων θα γίνει μετά από κλήρωση των συμμετεχόντων θεατρικών ομάδων. Ο Δήμος Κορινθίων θα μεριμνήσει για την εκτύπωση του προγράμματος με τα στοιχεία όλων των θεατρικών ομάδων, την φωτιστική και ηχητική κάλυψη των παραστάσεων καθώς επίσης και για την μεταφορά των παραπάνω ομάδων από την έδρα των σχολείων με επιστροφή. Επίσης, στη δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του σχολείου, οι συντελεστές της παράστασης, η διανομή των ρόλων και λίγα λόγια για τον συγγραφέα του έργου που θα παρουσιαστεί. Η Δημοτική Αρχή θα παραθέσει δείπνο στα μέλη της κάθε θεατρικής ομάδας, μετά την παράσταση και θα δώσει αναμνηστικά συμμετοχής στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ. Υ.Γ. Υπεύθυνος συντονιστής του Φεστιβάλ είναι ο εθελοντής, σε θέματα θεάτρου συνεργάτης του δήμου, Παύλος Καράγιωργας, τηλ. 27410-27345/21190.

Παραπέμπονται τρεις - όχι Βουλγαράκης και Ρουσόπουλος....


Την παραπομπή των Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού, Πέτρου Δούκα για το Βατοπέδι αποφάσισαν χθες η κυβερνητική πλειοψηφία και τα κόμματα της Αριστεράς. Δεν παραπέμπονται ο Γιώργος Βουλγαράκης και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος. Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα πρέπει να παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο ή αν έχει επέλθει παραγραφή

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΕΧΑΙΟΥ....

Απάντηση πήρε η Βουλευτής κα. Κατερίνα Φαρμάκη στη νέα κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Αγορά Λεχαίου. Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει τα εξής: Η Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Οπωροκηπευτικών (ΣΚΟΠ) τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης δυνάμει της 8453/99 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, ενώ η Περιφερειακή Αγορά Κορίνθου, μετά το πέρας της εκκαθάρισης βάσει των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 4 του ν.2732/99, μεταβιβάστηκε στην ΑΤΕ, με ποσοστό κυριότητας 100%. Από έρευνα της ΑΤΕ διαπιστώθηκε, ότι στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, ως ιδιοκτήτης του σχετικού ακινήτου της Περιφερειακής Αγοράς, φέρεται το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Μετά την διευθέτηση της εκκρεμότητας αυτής, θα επισπευθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η διαδικασία έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταβίβαση στην ΑΤΕ ΑΕ. Μετά την απάντηση αυτή η κα. Βουλευτής δήλωσε: Η θέση μου για το φλέγον αυτό ζήτημα είναι γνωστή, όπως γνωστές είναι και οι συνεχείς ενέργειες που κάνω ως βουλευτής, ώστε να διευθετηθούν, οι όποιες εκκρεμότητες και να δοθεί λύση από την ΑΤΕ ΑΕ, η οποία στις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες πρέπει να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα για τον Νομό, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και δίνοντας ώθηση στην τοπική οικονομία. Συμπερασματικά, φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Αφενός οι υπηρεσίες της ΑΤΕ ΑΕ ενεργοποιήθηκαν και διεκδικούν την κυριότητα του ακινήτου της Περιφερειακής Αγοράς, αφετέρου το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε να επισπεύσει τις διαδικασίες έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ. Δρομολογώντας την αποσαφήνιση του καθεστώτος της ιδιοκτησίας, που κατά τα φαινόμενα ανήκει στην ΑΤΕ ΑΕ, πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκινήσει ο διάλογος για την αξιοποίηση της Περιφερειακής Αγοράς σε συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς της Κορινθίας. Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

ΔΗΛΩΣΗ Γιώργου Δέδε... Θέλω να ευχαριστήσω θερμά

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους πολίτες της Κορινθίας, οι οποίοι συμμετείχαν στις περιφερειακές εκλογές, για την εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλαν τον συνδυασμό μας. Η συμμετοχή τους σε αυτή την ιστορική στιγμή για την Κορινθία και την Πελοπόννησο, μάς δίνει τη δύναμη να ανταποκριθούμε σε μια μεγάλη πρόκληση. Να αναγεννήσουμε τον τόπο μας.
Το μήνυμα από τις εκλογές είναι πως οι πολίτες δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χαθεί μία ακόμα δυνατότητα για την πατρίδα μας. Τονίσαμε πολλές φορές στην διάρκεια της προεκλογικής περιόδου πως ο Καλλικράτης είναι ένα μια ειρηνική επανάσταση και ταυτόχρονα η τελευταία ευκαιρία της Κορινθίας και της Πελοποννήσου να ξεφύγουν από την αδράνεια, την αναποτελεσματικότητα και την αδιαφορία και να περάσουν σε μια Νέα Εποχή. Στην εποχή της προόδου και της ανάπτυξης, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
Η διαφάνεια, η διαβούλευση και ο διάλογος θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της διοίκησής μας, η επιτυχία της οποίας στηρίζεται στην δική μας εργατικότητα και την δική σας συμμετοχή. Σας υπόσχομαι την σκληρή δουλειά και σας ζητώ την συμμετοχή. Για να στηρίξουμε την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Γι’ αυτό σας καλώ όλους σε μια μεγάλη παγκορινθιακή συμμαχία για να κάνουμε όλοι μαζί την αλλαγή. Γιατί ΜΟΝΟ ΜΑΖΙ μπορούμε. Γιατί μας ενώνουν πολλά και δεν μας χωρίζει τίποτα.
Δεσμεύομαι πως θα είμαι πάντα ανοιχτός σε κάθε πρόταση ή σκέψη που μπορεί να μας βοηθήσει να πάμε μπροστά. Σε κάθε πρωτοβουλία ικανή να μας βοηθήσει για να αποτινάξουμε βάρη του παρελθόντος και να πάρει ανάσα η κάθε οικογένεια, ο κάθε πολίτης. Να φτιάξουμε μια Περιφέρεια διαφάνειας και δικαιοσύνης. Κι έναν τόπο του οποίου θα είμαστε περήφανοι κάτοικοι. Σας ευχαριστώ.

Γραφείο Τύπου

Νέα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος κατά επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ θα περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2011 που κατατίθεται....

Νέα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος κατά επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ θα περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2011 που κατατίθεται την Πέμπτη στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου . Οι τελικές λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν αύριο κατά τις επαφές του υπουργού με τους επικεφαλής του κλιμακίου της τρόικας, τους κυρίους Πόουλ Τόμσεν (ΔΝΤ), Σερβάς Ντερούζ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ).

Οι τρεις συναντήθηκαν χθες το πρωί με τον κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος αναχωρεί σήμερα το πρωί για το Εurogoup που γίνεται στις Βρυξέλλες και θα επιστρέψει αυθημερόν. Την Τετάρτη θα βρίσκεται στο υπουργείο Οικονομικών για τις τελικές λεπτομέρειες του προϋπολογισμού του 2011. Κατά τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, για να καλυφθούν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις που δημιούργησε η αναθεώρηση και η υστέρηση των εσόδων απαιτούνται πρόσθετα μέτρα 3,5 δισ. ευρώ. Το ακριβές πρόγραμμα των επικεφαλής του ευρωατλαντικού κλιμακίου δεν ανακοινώθηκε «για λόγους ασφαλείας». Ωστόσο η τρόικα είδε χθες τον υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο για το καυτό θέμα των δαπανών. Σήμερα το πρωί θα συναντηθούν με τον υπουργόΠεριφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη και το μεσημέρι με την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρμπίλη. Την ίδια στιγμή έξω από το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει προγραμματισθεί συγκέντρωση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ- οι εργαζόμενοι θα διαμαρτυρηθούν για τα σχέδια της τρόικας για την Επιχείρηση. Σήμερα θα γίνει και η συνάντηση και τον υπουργό Αμυνας κ. Ευ.Βενιζέλο για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την επιπλέον περικοπή των εξοπλιστικών δαπανών την επόμενη τριετία. Το απόγευμα θα γίνει η πρώτη συνάντηση της τρόικας με την υπουργό Εργασίας κυρία Λούκα Κατσέλη για το θέμα των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων.

Επίσης, οι εκπρόσωποι της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ θα συναντηθούν κατά την παραμονή τους στην Αθήνα με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση με κύριο θέμα την εξοικονόμηση πόρων στους ΟΤΑ από τον «Καλλικράτη» και με τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππα με βασικά θέματα την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ και των συγκοινωνιών. Επίσης οι κκ. Τόμσεν, Ντερούζ και Μαζούχ θα συναντηθούν με τα προεδρεία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, ενώ θα επισκεφθούν την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και το Γενικό Λογιστήριο.

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Οι πολίτες έδωσαν το πράσινο φως στην κυβέρνηση, για να προχωρήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές....

Ο δεύτερος γύρος των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών έδωσε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καθαρό προβάδισμα και το σταθερό πολιτικό πλαίσιο που είχε ζητήσει ο Πρωθυπουργός, ώστε να προχωρήσει η κυβέρνηση με τις μεταρρυθμίσεις και με τις διαθρωτικές αλλαγές που θα συμπληρώσουν τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας. Ο πρωθυπουργός κ.Γιώργος Παπανδρέου μίλησε χθες για το αποτέλεσμα των εκλογών και δήλωσε ότι έχουμε μπροστά μας τρία χρόνια δουλειάς με στόχο την απαλλαγή από την επιτήρηση και το μνημόνιο.

Μάλιστα, το αποτέλεσμα αυτό έρχεται έπειτα από ένα χρόνο διακυβέρνησης, στη διάρκεια του οποίου η κυβέρνηση αναγκάστηκε εκ των συνθηκών να αλλάξει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και να εφαρμόσει την πιο αυστηρή περιοριστική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών, προκειμένου να ανακόψει την πορεία της χώρας προς τη χρεοκοπία. Και το πέτυχε! Και η επιτυχία αυτή, παρά τις προτροπές της αντιπολίτευσης για αποδοκιμασία, έτυχε της απόλυτης αναγνώρισης από το εκλογικό σώμα. Αυτό φάνηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών, όπου οι υποψήφιοι που στηρίζονταν ή προέρχονταν από το χώρο του ΠΑΣΟΚ επικράτησαν, κερδίζοντας σε 8 από τις 13 Περιφέρειες και σε 185 δήμους.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου νικητής αναδείχθηκε ο συνδυασμός «Νέα Πελοπόννησος», ο οποίος είχε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, με περιφερειάρχη τον Πέτρο Τατούλη και Αντιπεριφερειάρχη στο Νομό Κορινθίας το Γιώργο Δέδε. Προσωπικά στήριξα από την αρχή, ξεκάθαρα, την υποψηφιότητα του Πέτρου Τατούλη, γιατί πιστεύω ότι έχει τεράστιες ικανότητες και πολιτικό ήθος και μπορεί να διαχειριστεί με τόλμη και αποφασιστικότητα εκείνες τις σημαντικές αρμοδιότητες που του δίνει ο «Καλλικράτης». Περιστοιχίζεται από άξιους συνεργάτες, που γνωρίζουν τα προβλήματα και έχουν ήθος, επίπεδο και πολιτική παιδεία και αισιοδοξώ ότι θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις για να υπηρετήσουν το κοινό συμφέρον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίσουμε το μεγάλο αυτοδιοικητικό στοίχημα για τη χώρα μας, την εφαρμογή του «Καλλικράτη», που όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να υποστηρίξουν από τις αρχές του νέου έτους. Ο «Καλλικράτης» είναι ένα καινοτόμο και πολλά υποσχόμενο αυτοδιοικητικό μοντέλο που μπορεί να δώσει νέα πνοή στην χώρα, να βελτιώσει αισθητά την καθημερινότητα του πολίτη, να ενισχύσει την ανάπτυξη και να μεταμορφώσει κυριολεκτικά την Ελλάδα από άκρο εις άκρον.

Επιπροσθέτως πιστεύω ότι το νέο πολιτικό τοπίο που διαμόρφωσε η θετική για την κυβέρνηση έκβαση των αυτοδιοικητικών εκλογών θα επιτρέψει την επιτάχυνση των διαθρωτικών αλλαγών, θα κάνει την έξοδο από την κρίση ορατή στους πολίτες και θα δώσει μια ανάσα στο δύσκολο, πλην αναγκαίο, δρόμο που βαδίζει η χώρα.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους νεοεκλεγέντες εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο τους.


Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Θλιβερή και ανησυχητική η αποστροφή των ψηφοφόρων προς την πολιτική....

Σχετικά με τον β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και τα αποτελέσματα, ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
«Το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου επιβεβαίωσε λίγο ως πολύ τα συμπεράσματα της πρώτης Κυριακής. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αισιοδοξεί, αφού σε αυτόν τον γύρο κέρδισε 5 περιφέρειες και 41 Δήμους, εκ των οποίων τους 40 με υποψηφίους προερχόμενους από την παράταξη και χωρίς άλλη στήριξη, με τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ να έχει μειωθεί πλέον στο 2%. Όπως είχα πει και μετά τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής, είμαστε ικανοποιημένοι χωρίς να πανηγυρίζουμε, ανασυντασσόμαστε και συνεχίζουμε τον αγώνα.
Δυστυχώς όμως, η 14η Νοεμβρίου επιβεβαίωσε και μία ακόμα τάση: αυτήν της μαζικής υποχώρησης των πολιτών από την ενεργό συμμετοχή στις εκλογές. Θεωρώ θλιβερή και ανησυχητική την αποστροφή που εκδήλωσαν ακόμα πιο ηχηρά την δεύτερη Κυριακή οι ψηφοφόροι προς την πολιτική. Η αποχή ξεπέρασε το 50%, ενώ μαζί με τα λευκά και τα άκυρα, η καταδικαστική ετυμηγορία προς το σύνολο του πολιτικού συστήματος εκφράστηκε από το 60% των πολιτών.
Οι πολίτες, απελπισμένοι και αποδυναμωμένοι κάτω από το βάρος των μέτρων και με καθημερινή αγωνία για την επιβίωση, εμφανίστηκαν απογοητευμένοι. Βλέποντας την κατάσταση καθημερινά να χειροτερεύει, αντιμετώπισαν τις εκλογές ως μία ατελέσφορη διαδικασία. Δεν πίστεψαν ότι οι υποψήφιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες, είτε προέρχονταν από την κυβερνητική παράταξη είτε από την αντιπολίτευση, μπορούν να τους λύσουν τα προβλήματα.
Θα ήταν λάθος οι πολιτικές δυνάμεις να αγνοήσουν αυτό το μήνυμα επειδή πρόκειται για αυτοδιοικητικές και όχι εθνικές εκλογές. Πρόκειται για μία προειδοποιητική βολή από τους πολίτες και, εάν δεν κατορθώσουμε να μεταστρέψουμε το κλίμα, στις επόμενες εθνικές εκλογές κανείς, ούτε η Κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση, δεν θα μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί τους πολίτες.
Σε ένα πράγμα μπορούμε να συμφωνήσουμε όλες οι παρατάξεις: στο ότι οφείλουμε να αναζητήσουμε τρόπους και μέσα για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να τους πείσουμε ότι το πώς θα κατακτήσουμε το μέλλον μας αφορά όλους. Και θεωρώ ότι είναι ευθύνη όλων όσων συμμετέχουν στο πολιτικό σύστημα να αλλάξουμε τον τρόπο που απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Η διαρκής μετάθεση των ευθυνών και η εσωστρέφεια, η αδυναμία συνεννόησης και η στείρα άρνηση έχουν τρομακτικό κόστος για το πολιτικό σύστημα. Χρειάζεται ειλικρίνεια, χρειάζεται υπευθυνότητα και χρειάζονται συγκεκριμένες προτάσεις.
Πιστεύω ότι το πιο εύφορο έδαφος για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Με ενότητα, σύμπνοια και διάθεση συνεργασίας, οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να βρουν σημεία επαφής και να επιδιώξουν από κοινού την πρόοδο. Θέλω να συγχαρώ όλους τους υποψηφίους για τον αγώνα που κατέβαλαν διεκδικώντας μία θέση ευθύνης προκειμένου να υπηρετήσουν τους συμπολίτες τους. Και βεβαίως να συγχαρώ όσους κέρδισαν τη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών και να τους ευχηθώ καλή δύναμη στα καθήκοντά τους. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι, ανεξάρτητα από τυχόν κομματικές διαφορές, θα σταθώ στο πλευρό τους σε κάθε τους διεκδίκηση για το καλό της Κορινθίας, και θα στηρίξω κάθε αίτημα που υπηρετεί την κοινωνική ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας.»

"Η αυριανή μέρα για το Δήμο Σικυωνιών δεν έχει νικητές και ηττημένους....

ο κ. Σταματόπουλος....

"Η αυριανή μέρα για το Δήμο Σικυωνιών δεν έχει νικητές και ηττημένους.
Έχει περήφανους δημότες που με εργατικότητα συλλογικότητα και ενότητα θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και θα δημιουργήσουμε το μέλλον του τόπου μας.
Η κοινωνική πλειοψηφία του σήμερα μας γεμίζει με ευθύνες για το αύριο. Δεσμευόμαστε με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια να κατακτήσουμε το αύριο που μας ανήκει.
Θέλω να ευχαριστήσω κάθε έναν και κάθε μία δημότη του Δήμου Σικυωνιών που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.
Θέλω να ευχαριστήσω κάθε έναν και κάθε μία δημότη του Δήμου Σικυωνιών που συμμετείχε στις εκλογές και έδωσε μεγαλύτερη δύναμη στην μεταρρύθμιση του Καλλικράτη.
Όλοι Μαζί από αύριο ξεκινάμε κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις μας.
Όλοι Μαζί από αύριο ξεκινάμε για τον Δήμο Σικυωνιών που μαζί οραματιστήκαμε."

Η Κόρινθος – η διευρυμένη Κόρινθος - χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται μεγάλες αποφάσεις, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ...

Φίλες και φίλοι, από τα βάθη της καρδιάς μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Ευχαριστώ όλους τους δημότες του διευρυμένου Δήμου Κορινθίων που μας τίμησαν με την ψήφο τους και ανέδειξαν την Πορεία Ευθύνης, πρώτη δύναμη. Είναι μεγάλη η τιμή και η ευθύνη που αισθάνομαι για την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι Κορίνθιοι στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο των υποψηφίων του συνδυασμού μας. Οι πολίτες, μετά τη μεγάλη νίκη, ζητούν να συνεχίσουμε το έργο που κάναμε μέχρι τώρα στο Δήμο Κορινθίων. Ζητούν να φτιάξουμε έναν ακόμη καλύτερο Δήμο. Έναν Δήμο για όλους. Να δουλέψουμε συστηματικά και συλλογικά, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς προκαταλήψεις. Καλώ όλους τους πολίτες να δώσουμε από αύριο τη μάχη για μια καλύτερη Κόρινθο, για μια μεγάλη Κόρινθο από τα Δερβενάκια έως τον Άσσο και από τον Κόρφο μέχρι την Κόρινθο. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, ενωμένοι. Να δουλέψουμε όχι ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά όλοι μαζί, για το κοινό καλό. Η Κόρινθος – η διευρυμένη Κόρινθος - χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται μεγάλες αποφάσεις, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και θα τις πάρουμε. Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός

Οκτώ Περιφέρειες κερδίζει το ΠΑΣΟΚ, πέντε η ΝΔ....

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 8 από τις 13 Περιφέρειες, ενώ η ΝΔ τις άλλες πέντε Περιφέρειες.

Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Η ΝΔ κερδίζει Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι έξι από τους εκλεγέντες Περιφερειάρχες είναι σήμερα και μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2011 Νομάρχες, οπότε θα αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα. Πρόκειται για τους κ. Γιάννη Σγουρό, Γιώργο Δακή, Αλέξανδρο Καχριμάνη, Παναγιώτη Ψωμιάδη και Γιάννη Μαχαιρίδη και Κλέαρχο Περγαντά.

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΚΙΩΝΗ....

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΚΙΩΝΗ,ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΚΥΡΙΕ ΓΚΙΩΝΗ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΣΑΣ,ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ Ο ΔΗΜΟΣ.ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΓΚΙΩΝΗ... ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ..

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ...

Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες
Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη / ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 41,71 % 157597 11 51,95 % 43883 20
Δράκος Δημήτριος του Ευσταθίου / ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 40,94 % 154691

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αναδεικνύεται η μάχη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου....


Εξαιρετικά αμφίρροπη θεωρείται η σημερινή μάχη στην Πελοπόννησο καθώς η διαφορά μεταξύ των κκ. Τατούλη και Δράκου την περασμένη Κυριακή ήταν μόνο 3.000 ψήφοι
Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αναδεικνύεται η μάχη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην οποία ο υποψήφιος που στηρίχθηκε από το ΠαΣοΚ και το ΛΑΟΣ κ.Π. Τατούληςέλαβε το 41,71% των ψήφων και ο υποψήφιος που στηρίχθηκε από τη ΝΔ,νομάρχης Μεσσηνίας κ.Δ.Δράκος, το 40,94%.Το αποτέλεσμα,δηλαδή,κρίθηκε για μόλις 3.000 ψήφους,γεγονός που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τον δεύτερο γύρο.Το έντονο παρασκήνιο πάντως που πυροδότησε κυρίως η επιλογή Τατούλη δεν έχει κοπάσει ούτε εν όψει της αναμέτρησης της δεύτερης Κυριακής.

Ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας κ.Π. Μπεγλίτης, ο οποίος ήταν αντίθετος στην επιλογή του κ.Τατούλη,μετέβη στην εκλογική του περιφέρεια,την Κορινθία,για να βάλει πλάτη στην εκλογή του,καθώς διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος του κόμματος σε αυτήν ακριβώς την περιοχή συγκέντρωσε τα χαμηλότερα ποσοστά.Το ίδιο συνέβη,από την άλλη πλευρά,και με πρωτοκλασάτα στελέχη της ΝΔ,όπως ο αντιπρόεδρος του Κόμματος κ.Δ.Αβραμόπουλος, οι οποίοι μετέβησαν στην Αργολίδα,όπου τα ποσοστά του κ.Δράκου ήταν χαμηλά,ώστε να...συνετίσουν τη βουλευτή του κόμματος κυρίαΕλσα Παπαδημητρίουη οποία στηρίζει ανοιχτά τον κ.Τατούλη.

Η επιλογή πάντως του κ.Τατούλη πέτυχε τον στόχο της: λειτούργησε στον πρώτο γύρο ως «σφήνα» στην επιρροή της ΝΔ,με δεδομένο ότι ο κ.Δράκος διατηρούσε το «πλεονέκτημα των ποσοστών». Σε κάθε περίπτωση,πάντως,ρυθμιστές του δεύτερου γύρου είναι η...αποχή και οι ψηφοφόροι των μικρών κομμάτων.


Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Η ύστατη απόπειρα προσέλκυσης ψηφοφόρων της Αριστεράς εκδηλώνεται εκ μέρους της κυβέρνησης....

Η ύστατη απόπειρα προσέλκυσης ψηφοφόρων της Αριστεράς εκδηλώνεται εκ μέρους της κυβέρνησης τις τελευταίες ώρες πριν από τον κρίσιμο δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών με τρόπο που από χθες έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και απορίες υποψηφίων στις εκλογές και στελεχών της κυβέρνησης. Για την κυβέρνηση η στάση που θα τηρήσουν όσοι στον πρώτο γύρο στράφηκαν προς τα αριστερά και όχι προς τη ΝΔ θα είναι καθοριστική για την έκβαση των αναμετρήσεων στις περισσότερες περιφέρειες και πάντως στους τρεις μεγάλους δήμους της χώρας και η κρισιμότητα της αυριανής εκλογής οδήγησε σε μια νέα αλλαγή γραμμής.

Ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου κ. Μ.Καρχιμάκης, ένα κεντρικό πολιτικό στέλεχος του ΠαΣοΚ, απευθύνθηκε χθες στους αριστερούς ψηφοφόρους καλώντας τους ευθέως να αγνοήσουν τη γραμμή που έχουν δώσει τα κόμματά τους- κυρίως το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ- και να στηρίξουν υποψηφίους του ΠαΣοΚ. Με την παρέμβαση αυτή έσπασε ουσιαστικά η γραμμή που χαράχθηκε στις αρχές της εβδομάδας, όταν διά του υπουργού Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση επιχειρήθηκε να αποπολιτικοποιηθεί η ψήφος του δεύτερου γύρου και αποφασίστηκε να μην υπάρξουν κεντρικές παρεμβάσεις είτε του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου είτε κορυφαίων υπουργών, παρά μόνο στην κατεύθυνση της στήριξης υποψηφίων.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνει 235 δασκάλους και 36 Νηπιαγωγούς....

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνει 235 δασκάλους και 36 Νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010-2011.

Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους Αξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 15 έως και την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010.

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Ψήφος κατά του Μνημονίου σημαίνει ψήφος υπέρ του Καλλικράτη....

Με αφορμή τον β’ γύρο των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
«Την περασμένη Κυριακή, η λαϊκή βούληση εκφράστηκε, είτε μέσα από τις κάλπες, είτε μακριά από αυτές, ως ένα μήνυμα εξάντλησης των αντοχών της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν ένα μήνυμα που ένωσε εκατομμύρια πολίτες, από όποιον πολιτικό χώρο και αν προέρχονταν, κάτω από ένα κοινό αίτημα: να σταματήσουν τα επώδυνα μέτρα, να πάψει η εφαρμοζόμενη πολιτική να έχει ως μοναδικό στόχο το υστέρημα του μισθωτού και του συνταξιούχου. Οι πολίτες ζήτησαν ανάπτυξη, ζήτησαν δημοσιονομική μεταρρύθμιση, ζήτησαν τη συνδρομή της πολιτείας στην προσπάθεια που, μέχρι στιγμής, μόνοι τους καταβάλλουν για την έξοδο από την κρίση.
Οι ψηφοφόροι, όπου κι αν τοποθετούνται πολιτικά, βιώνουν τα ίδια προβλήματα. Η συμπίεση του εισοδήματος είναι ίδια για κάθε μισθωτό, για κάθε συνταξιούχο. Τα αδιέξοδα του μικρομεσαίου επιχειρηματία δεν έχουν χρώμα. Η ανέχεια του αγρότη δεν γνωρίζει κόμματα και παρατάξεις. Η ανεργία χτυπά αδιακρίτως. Όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν τους χωρίζει η πολιτική, γιατί τους ενώνει ένα δυσοίωνο μέλλον.
Η τοπική αυτοδιοίκηση διέθετε μέχρι σήμερα κοινωνικές υπηρεσίες και προνοιακές δομές που στέκονταν στο πλευρό των πολιτών. Από τα ΚΑΠΗ και τη «Βοήθεια στο Σπίτι», μέχρι τα πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα, οι Δήμοι είναι σημαντικό εργαλείο άσκησης πολιτικής. Η διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» δημιούργησε νέους Δήμους, οι οποίοι στο εξής θα κληθούν, σε συνεργασία με τις αιρετές Περιφέρειες, να εκτιμήσουν και να καλύψουν τις ανάγκες της διευρυμένης αρμοδιότητάς τους. Γι’ αυτό το σκοπό, η αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη να στελεχωθεί από ανθρώπους που διαθέτουν τοπική γνώση, που ξέρουν να συνεκτιμούν τις ανάγκες και να κατανείμουν ισόρροπα το έργο τους και στο τελευταίο χωριό. Ανθρώπους που θα αγωνιστούν για να μην περικοπούν κονδύλια απαραίτητα για τη συνέχιση του κοινωνικού έργου των Δήμων, πόρους αναγκαίους για να έχει ο πολίτης αποτελεσματικές υπηρεσίες και ποιοτικό επίπεδο διαβίωσης.
Ο «Καλλικράτης» δεν πρέπει να πέσει θύμα του Μνημονίου. Η καταψήφισή του την Κυριακή θα είναι ένα σαφές μήνυμα ότι οι πολίτες δεν είναι διατεθειμένοι να υποστούν άλλα πλήγματα, δεν αντέχουν να σηκώσουν άλλα βάρη. Θα είναι μία δυνατή φωνή που θα εκφράσει το αίτημα των πολιτών για ένα άλλο μείγμα πολιτικής, μία νέα στρατηγική που, με επίκεντρο την κοινωνία, θα επιτρέψει στην τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ευημερία της ελληνικής περιφέρειας.»

Η ξεκάθαρη εμπιστοσύνη που έδειξαν με την ψήφο τους στον συνδυασμό «Νέα Πελοπόννησος....

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΚΑΙ…..
ΚΟΡΙΝΘΙΑ– «Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Στις 7 Νοεμβρίου του 2010, η ψήφος των συμπολιτών μας της Πελοποννήσου για τις Περιφερειακές εκλογές, έδωσε την ηχηρή απάντηση στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις, που φέρνουν το αύριο και οι καινοτομίες της Καλλικράτειας αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης.
Με την ψήφο τους οι συμπολίτες μας, είπαν ναι στην αλλαγή, στην πρόοδο, στην ανατροπή, στην ανάπτυξη και την δημιουργική πορεία της Κορινθίας και ολόκληρης της Πελοποννήσου. Έκαναν σαφές προς πάσα κατεύθυνση, πως ο δρόμος που οδηγεί στο αυτοδιοικητικό μέλλον δεν έχει αδιέξοδα, όμως ταυτόχρονα είναι ένας δρόμος με μία κατεύθυνση που κοιτάζει μόνο μπροστά, αφήνοντας πίσω το χθες και τις πολιτικές επιλογές που έμπρακτα αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.
Η ξεκάθαρη εμπιστοσύνη που έδειξαν με την ψήφο τους στον συνδυασμό «Νέα Πελοπόννησος», στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη και τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Γιώργο Δέδε, δικαιώνει την προσπάθεια και τον αγώνα μας, για την διεκδίκηση ενός σίγουρου και ισχυρού πολιτικού αύριο.

Αυτός όμως ο αγώνας δεν έχει ακόμα τελειώσει.

Την επόμενη Κυριακή στις 14 του Νοέμβρη, καλούμαστε να δώσουμε μία ακόμα μάχη. Η νικηφόρα έκβαση αυτής της μάχης θα μας δώσει την ευκαιρία να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο αλλά και έδαφος που είχαν ως αποτέλεσμα οι λανθασμένες πολιτικές πρακτικές και επιλογές των τελευταίων χρόνων. Στις 14 του Νοέμβρη είναι σίγουρο ότι η Κορινθία που είναι η πύλη της Πελοποννήσου θα ανοίξει τον δρόμο συμβάλλοντας και αυτή με την ψήφο της έτσι ώστε η Πελοποννησιακή Περιφέρεια και οι πολίτες της ,να ζήσουν ημέρες πιο αξιοπρεπείς , ημέρες προόδου και ευημερίας. Είναι ευθύνη όλων μας η επόμενη ημέρα των εκλογών να είναι μία ημέρα διαφορετική.
Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη και η μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων που πλαισιώνουν τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

Σε αυτήν την προσπάθεια, σας καλούμε να είστε δίπλα μας και να μας στηρίξετε με την ενεργητική σας παρουσία και κυρίως με την δυναμική σας συμμετοχή. Όλες και όλοι λοιπόν μαζί μπορούμε την Κυριακή το βράδυ να επιτύχουμε την μεγάλη νίκη. Την νίκη της προόδου και της δημοκρατίας. Η ψήφος σας, είναι για εμάς η ώθηση να εργαστούμε με ισχυρή θέληση για τον τόπο μας. Είναι η σαφής, δυνατή και ξεκάθαρη εντολή που χρειαζόμαστε ώστε να βάλουμε τα γερά θεμέλια του νέου αυτοδιοικητικού οικοδομήματος για την νέα Κορινθία, για την νέα Πελοπόννησο.


ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ- ΣΟΥΖΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Να γιατί υποβαθμίζονται διεθνώς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια..!

Με αφορμή την υποβάθμιση των Ελληνικών Πανεπιστημίων που απουσιάζουν από τη λίστα των 200 καλύτερων του κόσμου, ο Βουλευτής Β΄ Πειραιώς του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργος Ανατολάκης έφερε το θέμα στην Βουλή, αποκαλύπτοντας συγκεκριμένα γεγονότα που δυσφημούν την χώρα μας στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο 2010, Διεθνής Επιτροπή καθηγητών εκτελούσε αξιολόγηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου, η οποία διεκόπη από βίαια επεισόδια που διέπραξαν φοιτητές της ΠΑΣΠ. Όπως τόνισε ο Πρύτανης κύριος Πραστάκος, το Πανεπιστήμιο ντροπιάστηκε σε αξιολογητές που ήρθαν για να βοηθήσουν το Ιδρυμα να πάει μπροστά. Ενας μάλιστα αξιολογητής απειλήθηκε από φοιτητή της ΠΑΣΠ και κινδύνεψε η σωματική του ακεραιότητα. Με αυτές τις πρακτικές καμία εντύπωση δεν προκαλεί, το γεγονός ότι η μεγάλη Βρετανική Εφημερίδα «Times», δεν βρήκε κανένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο αξιόλογο για να ενταχθεί στα 200 καλύτερα του κόσμου! Είναι υποτιμητικό μάλιστα το γεγονός, ότι στην συγκεκριμένη λίστα υπάρχουν δύο Τουρκικά Πανεπιστήμια..! Ο Γιώργος Ανατολάκης ερωτά την Υπουργό Παιδείας:

α) Είναι δυνατόν η Ελλάδα στην οποία γεννήθηκε η Παιδεία και η Επιστήμη να μην έχει αξιόλογα Πανεπιστήμια, που να τυγχάνουν του σεβασμού και της αναγνώρισης από την Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα; Είστε ευχαριστημένη από αυτήν την κατάσταση;

β) Η συγκεκριμένη αξιολόγηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου που διεκόπη τόσο βάναυσα, συνεχίστηκε ποτέ; Συμφωνείτε με αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση που προκαλούν φοιτητές του πολιτικού σας χώρου; Εάν διαφωνείτε πολιτικώς, με ποιόν τρόπο αντιδράσατε;

γ) Τι προτίθεσθε να πράξετε για να αναβαθμίσετε το κύρος και την αναγνώριση των Ελληνικών Πανεπιστημίων και να σταματήσει αυτή η νοσηρή και βίαιη κατάσταση στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, που ντροπιάζει την χώρα μας διεθνώς;;Ανατολάκης Γεώργιος

Βουλευτής Β΄ Πειραιώς – ΛΑ.Ο.Σ.

Εντοπίστηκαν 143 μετανάστες σε φορτηγό-ψυγείο στην Κόρινθο....Συνολικά 143 παράνομοι μετανάστες από το Αφγανιστάν, οι οποίοι μεταφέρονταν σε φορτηγό-ψυγείο συνελήφθησαν στην εθνική οδό Αθηνών-Πατρών, κοντά στην Κόρινθο.

Ετοιμο να φύγει το 26% των μικρών επιχειρήσεων.....

Ερευνα ΓΣΕΒΕΕ


Η «μετανάστευση» -κυρίως κλωστοϋφαντουργικών- επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες, που τις προηγούμενες δύο δεκαετίες άλλαξε σημαντικά την εικόνα της οικονομίας και της απασχόλησης στη Βόρεια Ελλάδα, επανέρχεται σήμερα ως σκέψη στο μυαλό μεγάλου αριθμού επιχειρηματιών της περιοχής, ως διέξοδος στην οικονομική κρίση.

Σε πρόσφατη έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, το 26% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δήλωνε διατεθειμένο να προχωρήσει σε μετεγκατάσταση της έδρας του σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία για λόγους χαμηλού εργατικού και λειτουργικού κόστους, μαζί με τη χαμηλότερη φορολογία ή η Κύπρος για τη χαμηλότερη φορολογία. Μάλιστα, ανέφεραν ως φαινόμενο του τελευταίου διαστήματος την εμφάνιση ατζέντηδων στην αγορά, οι οποίοι προσεγγίζουν τους επιχειρηματίες και προσφέρονται να αναλάβουν για λογαριασμό τους τη διεκπεραίωση των γραφειοκρατιών που απαιτούνται για τη μετεγκατάσταση.

Εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδας, πάντως, ανέφεραν στο «Εθνος» ότι δεν έχει παρατηρηθεί έως σήμερα κάποια τάση υλοποίησης αυτής της σκέψης. «Επιχειρήσεις κλείνουν ή αναζητούν τρόπο να επιβιώσουν, αλλά δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή τάση μετανάστευσης», είπε στο «Εθνος» ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) Δ. Μπακατσέλος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα ο ίδιος, στο πρώτο 9μηνο του τρέχοντος έτους έγιναν δεκτές 122 αιτήσεις για υπαγωγή επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης στο άρθρο 99 του νέου πτωχευτικού κώδικα, από το σύνολο των 145 φακέλων που είχαν υποβληθεί. Το 2009 είχαν γίνει δεκτές 71 αιτήσεις. Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές επιχειρήσεις, πρόσφατη έρευνα της ΕΣΕΕ σε πέντε μεγάλες πόλεις της Β. Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βέροια, Καβάλα και Λάρισα) κατέδειξε ότι έχει βάλει «λουκέτο» 1 στα 10 καταστήματα

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

«Η ψήφος των πολιτών πρέπει να σιγήσει τις φωνές που ζητούν και άλλες θυσίες...

Άρθρο του Κ.Κόλλια

Οι πρώτες δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τις περιφερειακές εκλογές έδειξαν ότι ο κ. Παπανδρέου δεν κατάλαβε ή δεν θέλησε να καταλάβει τίποτα από το μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες την πρώτη Κυριακή, είτε μέσω της ψήφου είτε μέσω της αποχής. Η αγνόηση της ήττας και η εμμονή στη συνέχιση της ίδιας καταστροφικής, αντικοινωνικής πολιτικής αναδύθηκε μέσα από τα λόγια του Πρωθυπουργού, ο οποίος με μειλίχιο ύφος διαβεβαίωσε τον ελληνικό λαό ότι θα τραβήξει μέχρι τέλους το σκοινί της φτώχειας και της ύφεσης.
Στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίστηκαν και οι δανειστές μας, οι οποίοι την επομένη των εκλογών παρουσίασαν νέο κατάλογο σκληρών μέτρων λιτότητας, αλλά και αιτημάτων για τα εργασιακά και το έλλειμμα. Κατ’ αρχήν φαίνεται ότι οι αλχημείες του ΠΑΣΟΚ με το ύψος του ελλείμματος συνεχίζονται. Τώρα, που η Κυβέρνηση αναζητά άλλοθι για να επιβάλλει νέα μέτρα, την συμφέρει να φουσκώσει το έλλειμμα με όποιον τρόπο μπορεί. Έτσι, για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται τυχόν δάνεια επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και τα εφάπαξ που διεκδικούν οι υπό συνταξιοδότηση δημόσιοι υπάλληλοι. Η ειρωνεία είναι ότι, όταν ένα ποσό εγγράφεται στο έλλειμμα, υποτίθεται ότι πρέπει να πληρωθεί ώστε να μειωθεί το έλλειμμα. Το κράτος όμως χρωστά αυτή τη στιγμή το εφάπαξ σε 38.000 συνταξιούχους και, σύμφωνα με πληροφορίες, η μόνη πιθανότητα να τους πληρώσει είναι με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, την ίδια στιγμή που συζητάται όλο και πιο έντονα η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, άρα και η περικοπή των εφάπαξ.
Αυτή η μεθοδολογία που προκρίνει η Κυβέρνηση και οι συνεργάτες της, θα έχει ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα: μετά τις 14 Νοεμβρίου, θα ανακοινωθεί αναθεωρημένο έλλειμμα άνω του 15% και νέα μέτρα της τάξεως των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η υλοποίηση των μέτρων αυτών θα είναι επώδυνη και, αν κρίνει κανείς από τα μισόλογα των κυβερνητικών στελεχών, δεν θα σταματήσουν μπροστά σε τίποτα. Ήδη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ερωτηθείς για το αν σχεδιάζονται απολύσεις στο δημόσιο απάντησε ότι «εμείς τους στόχους μας τους τηρούμε απαρέγκλιτα».
Μετά την ήττα του πρώτου γύρου και μπροστά στο ενδεχόμενο συντριβής στον δεύτερο, πολλά υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και κάνουν στροφή 180 μοιρών. Η κ. Κατσέλη χαρακτήρισε λανθασμένο τον τρόπο εφαρμογής της περαίωσης, ο κ. Ρέππας είπε ότι πρέπει να βελτιωθεί η πολιτική της Κυβέρνησης, οι κ.κ. Καστανίδης και Πάγκαλος έθεσαν επί τάπητος την αναδιάρθρωση του χρέους, ο κ. Λοβέρδος αποδοκίμασε έμμεσα τον εκβιασμό των πρόωρων εκλογών.
Εδώ και δώδεκα μήνες τα κυβερνητικά στελέχη κώφευαν απέναντι στις κραυγές απόγνωσης των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανέργων. Έστεκαν απαθείς απέναντι στην αγανάκτηση και την απογοήτευση των πολιτών. Αγνοούσαν επιδεικτικά όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμα και δικά τους στελέχη, όταν επεσήμαιναν ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη και πρέπει να αλλάξει. Τώρα, μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων και μόνο υπό την απειλή και δεύτερης ήττας, τα κυβερνητικά στελέχη ανασυντάσσονται, φορώντας το προσωπείο της μετάνοιας και της αυτοκριτικής, όμως δεν πείθουν κανέναν. Όλοι εκείνοι που σήμερα εμφανίζονται απολογητικοί, την επαύριο θα εφαρμόζουν πειθήνια τα νέα, ακόμα σκληρότερα μέτρα. Η ψήφος των πολιτών πρέπει την ερχόμενη Κυριακή να σιγήσει οριστικά τις φωνές που τους ζητούν και άλλες θυσίες.»