Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Εναρξη συγχωνεύσεων ΝΠΔΔ και δημοτικών επιχειρήσεων...Ξεκινούν και τυπικά οι διαδικασίες για τη συγχώνευση ή κατάργηση περίπου 4.000 νομικών προσώπων και δημοτικών επιχειρήσεων, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε μετατάξεις ή μετακινήσεις περίπου 15.000 εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιου.
Οπως σημειώνεται στην εγκύκλιο με βάση τον «Καλλικράτη» κάθε δήμος μπορεί να συνιστά τα εξής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου:
ένα για τους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας
και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος
στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Επιπλέον, κάθε δήμος μπορεί να έχει ή να συστήνει ακόμη ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα (δημοτικό λιμενικό ταμείο).

Οι σχολικές επιτροπές Σε κάθε δήμο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, μία για τις μονάδες της πρωτοβάθμιας και μία για της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.

«Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος», τονίζεται στην εγκύκλιο, «να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα». Διευκρινίζεται ακόμη ότι «οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων αφορούν όλους τους δήμους της χώρας. Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα τις κατανείμει και σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και κατοίκων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου