Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ μισθοί περιφερειαρχών- δημάρχων- αντιπεριφερειαρχών- αντιδημάρχων.....


Στις 4.000 ευρώ θα ανέρχεται ο μισθός του περιφερειάρχη και του δημάρχου άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων, στο 80% του παραπάνω ποσού είναι οι μισθός του δημάρχου δήμου 20- 100.000 κατοίκους και το 60% των 4.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο δήμος έχει λιγότερους από 20.000 κατοίκους σύμφωνα με την επίσημη απογραφή.

Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής

Σε γενικές γραμμές, άμεση σύνδεση με το μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (6.500 ευρώ μεικτά και περί τα 4.000 καθαρά), έχει ο μισθός του περιφερειάρχη και του δημάρχου σύμφωνα με το προσχέδιο που απέστειλε στην ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ το υπουργείο Εσωτερικών και θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο..

- Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με τις κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης ή προσαυξήσεις του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Στον αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 75% της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου