Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Εκτακτη Εισφορά Με 1,22 δισ. ευρώ πληρώνουν οι επιχειρήσεις την...εταιρική κοινωνική.....

Καθαρά κέρδη άνω των 100.000 ευρώ δήλωσαν το προηγούμενο έτος 20.010 εταιρείες. Σε 16.922 από αυτές επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνησης συνολικού ύψους 1,22 δισ. ευρώ, ενώ στις υπολοιπες 3.088 εταιρείες δεν προέκυψε εισφορά επειδή το διπλάσιο του μέσου όρου των συνολικών καθαρών εισοδημάτων ή των καθαρών κερδών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών (2008 και 2009) υπολείπονταν του ορίου των 100.000 ευρώ.

Η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011 και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του κάθε μήνα, αντίστοιχα. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση 2%, με εξαίρεση την περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε μία μόνο δόση. Η καταβολή γίνεται μόνο στις Δ.Ο.Υ..

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, με το μέτρο αυτό η κυβέρνηση προσβλέπει στη συμβολή των ελληνικών επιχειρήσεων με κέρδη πάνω από 100.000 ευρώ, ώστε να συνεισφέρουν στην προσπάθεια για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, όπως συνεισέφεραν χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι τη χρονιά που πέρασε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου