Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ...


Άνοιξε η πρόσκληση για τα Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης προϋπολογισμού 285 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που θα προσφέρουν τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές. Από τον προϋπολογισμό του προγράμματος τα 50 εκατ. θα πάνε αποκλειστικά σε νέους αγρότες, τα 135 εκατ. θα πάνε σε γεωργούς από καπνοπαραγωγικές περιοχές και άλλα 100 εκατ. ευρώ γενικότερα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Οι αιτήσεις των υποψήφιων επενδυτών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 18 Φεβρουαρίου ως 18 Απριλίου του 2011. Από πλευράς Υπουργείου έγινε μεγάλη προσπάθεια οι διαδικασίες αυτή την φορά να είναι πιο απλουστευμένες και πολύ πιο γρήγορες και σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αλλά και τις μελέτες και τις διατάξεις για την έγκριση και αξιολόγηση των προτάσεων. Πιστεύω ότι τα Σχέδια Βελτίωσης πρέπει να προωθηθούν προς παραγωγικές ουσιαστικές επενδύσεις που θα ενισχύουν την αγροτική παραγωγή και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας με άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου