Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Καταργείται η κλιμακωτή χρέωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.....Καταργείται η κλιμακωτή χρέωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ για τα νοικοκυριά, με τα νέα τιμολόγια που εγκρίθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι όλη η κατανάλωση ενός νοικοκυριού θα τιμολογείται με τη χρέωση ανά κιλοβατώρα που ισχύει για το αντίστοιχο κλιμάκιο, ενώ έως τώρα οι καταναλωτές πλήρωναν προοδευτικά χαμηλότερες τιμές για τις πρώτες πχ 800 κιλοβατώρες, υψηλότερες για τις επόμενες 800, κλπ.

Η επίπτωση της κατάργησης της κλιμακωτής χρέωσης μετριάζεται ωστόσο από τη μείωση των χρεώσεων ανά κιλοβατώρα, τη μείωση των παγίων, καθώς και από την προσθήκη τριών νέων βαθμίδων στην κλίμακα κατανάλωσης από 801 έως 1.600 κιλοβατώρες, όπου εντάσσεται η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών (πάνω από 2 εκατομμύρια).

Παράλληλα, ισχύουν σημαντικές αυξήσεις στις περισσότερες μονοπωλιακές, όπως αναφέρονται, χρεώσεις που αφορούν τη χρήση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την αποζημίωση της ΔΕΗ για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που παρέχει. Στις επιμέρους χρεώσεις υπάρχουν αυξήσεις που φθάνουν μέχρι και 39% αλλά και μειώσεις μέχρι 50%.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ έχουν ως εξής:

  • Για κατανάλωση από 0 έως 800 κιλοβατώρες, η τιμή είναι 0,054 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
  • Από 801 - 1000 kwh, 0,0686 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
  • Από 1001 - 1200 kwh, 0,071 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
  • Από 1201-1600 kwh, 0,0727 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
  • Από 1601 - 2000 kwh, 0,0727 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
  • Πάνω από 2001 kwh, 0,08174 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Οι χρεώσεις ανά κιλοβατώρα για τα περισσότερα κλιμάκια είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες. Όμως η κατάργηση της κλιμακωτής χρέωσης σημαίνει ότι αν ένα νοικοκυριό έχει κατανάλωση πχ 1.500 κιλοβατώρες, θα χρεωθούν όλες με 0,0727 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ ως τώρα οι πρώτες 800 χρεώνονταν με χαμηλότερη τιμή και οι επόμενες 700 με υψηλότερη.

Μεγάλες μειώσεις γίνονται στα πάγια, τα οποία διαμορφώνονται σε 1,52 ευρώ ανά τετράμηνο στις μονοφασικές παροχές για όλες τις κλίμακες κατανάλωσης, ενώ στις τριφασικές κλιμακώνονται από 4,8 ευρώ για κατανάλωση 800 kwh, 9,2 ευρώ από 801 ως 1600 kwh και 14 ευρώ από 1601 kwh και πάνω. Ενδεικτικά, τα πάγια στις μονοφασικές παροχές κυμαίνονταν από 3 ως 46 ευρώ το τετράμηνο και στις τριφασικές από 8 έως 64.

Για το νυχτερινό ρεύμα το πάγιο αυξάνεται σε 4 ευρώ (από 3,98) και η χρέωση της ενέργειας γίνεται 0,054 ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 0,05279.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου