Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Και οι επιχειρηματίες θα ιδρύουν φαρμακεία...;«Παράθυρο» για την ίδρυση φαρμακείων από ιδιώτες, υπό την προϋπόθεση ότι τις επιχειρήσεις θα λειτουργούν πτυχιούχοι φαρμακοποιοί, αφήνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το οποίο κατατίθεται στη Βουλή. Με το εν λόγω σχέδιο, η κυβέρνηση ανοίγει πλήρως το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη λειτουργία όλων των φαρμακείων έξι ημέρες την εβδομάδα και προβλέπει τις συστεγάσεις.

Ειδικότερα, στο σχέδιο αναφέρεται ότι το επάγγελμα του φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων. «Οι Ελληνες ή υπήκοοι κράτους-μέλους της ΕΕ που έχουν πτυχίο φαρμακοποιού και άδεια άσκησης επαγγέλματος και οι οποίοι δεν έχουν καταδικασθεί για ρητά προβλεπόμενα αδικήματα μπορούν να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα» σημειώνεται.

Ολα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν το Σάββατο και κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και της Τετάρτης. Κάθε φαρμακευτικός σύλλογος καταρτίζει ετησίως πίνακες υποχρεωτικής εφαρμογής διημέρευσης κατά τις ημέρες των αργιών και διανυκτέρευσης καθημερινά των φαρμακείων της περιοχής ευθύνης του.

Επίσης αλλάζουν τα πληθυσμιακά κριτήρια σε ό,τι αφορά την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων (ένα φαρμακείο ανά 1.000 κατοίκους από 1.500 που είναι σήμερα). Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων, επιτρέπεται η συστέγαση φαρμακείων. Τα συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας. Στα νεοϊδρυόμενα φαρμακεία χορηγούνται αυτοτελείς άδειες ίδρυσης. Αν ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση, συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο ή αποβιώσει, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του, και στον φαρμακοποιό που παραμένει χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου. Οι φαρμακοποιοί των συστεγαζόμενων φαρμακείων υποχρεούνται στην αυτοπρόσωπη διεύθυνση αυτών. Επίσης τα εν λόγω φαρμακεία θεωρούνται, για τον καθορισμό του αριθμού των φαρμακείων, ως λειτουργούντα χωριστά και υποχρεούνται σε ιδιαίτερη διημέρευση και διανυκτέρευση.

Σε ακτίνα 200 μέτρων από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα Κέντρα Υγείας, καθώς και τις μονάδες υγείας και τα υποκαταστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, επιτρέπεται να λειτουργούν νέα φαρμακεία, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των ήδη λειτουργούντων.

Ανά τρεις βοηθούς φαρμακείων που εργάζονται σε φαρμακεία, είναι υποχρεωτική η απασχόληση ενός πτυχιούχου φαρμακοποιού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου