Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Μέσω τραπεζών η καταβολή των παροχών του ΙΚΑ...Με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών θα καταβάλλονται υποχρεωτικά στο εξής από το ΙΚΑ, κάθε 1η και 15η του μήνα, οι δαπάνες παροχών των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ιδρύματος.
Η διαδικασία της υποχρεωτικής καταβολής των παροχών των ασφαλιστικών φορέων με πίστωση λογαριασμών πληρωμών μέσω Τραπεζών ή ΕΛΤΑ, από 1/1/2011, προβλέπεται από τον νέο ασφαλιστικό νόμο (αρ. 40 του Ν. 3863, ΦΕΚ 115/15-7-10), βρίσκεται σε εξέλιξη και θα υλοποιηθεί σύντομα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (Αρ. 11/10.2.2011) οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος, θα πρέπει μαζί με την τελευταία πληρωμή οποιασδήποτε παροχής των ασφ/νων ή συντ/χων ή οποιασδήποτε συναλλαγής τους στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, να προσκομίσουν στο Τμήμα Παροχών ή στο Τμήμα Μητρώου τα εξής δικαιολογητικά:

1. Τον αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου - ΑΜΑ - που προκύπτει είτε από το βιβλιάριο υγείας είτε από Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία.
Εξαιρούνται από τη διαδικασία της πληρωμής μέσω τραπεζών:

Α. Οι παροχές σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους που μένουν προσωρινά στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) ή Πιστοποιητικό Προσωρινής αντικατάστασης (Π.Π.Α.)

Β. Τα έξοδα κηδείας.

Γ. Οι προκαταβολές και εκκαθαρίσεις που αφορούν νοσηλεία στο εξωτερικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου