Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Μέχρι το τέλος Μαρτίου το ηλεκτρονικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο...
Το ηλεκτρονικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) πρέπει να έχει καταστεί λειτουργικό μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011, τουλάχιστον όσον αφορά στις υπηρεσίες μίας στάσης για τη σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο υφυπουργός Εμπορίου του υπουργείου, Ντ. Ρόβλιας επεσήμανε ότι τα επιμελητήρια μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και μέσω της συμμετοχής τους στις διαδικασίες σύστασης ΟΕ και ΕΕ έχουν κομβικό ρόλο στο ξεκίνημα νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων δεδομένων που συναπαρτίζουν το ΓΕΜΗ, την κανονική, διαρκή ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων.
Αναφέρθηκε, επίσης, σε κοινή απόφαση με άλλα υπουργεία για ρύθμιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη σύσταση των εταιρειών με διαδικασίες μίας στάσης μέσω του ΓΕΜΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου