Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Άμεση λύση για τα αδιέξοδα του Ταμείου Πρόνοιας και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων...

ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ N. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΟΛΟΙ στην 3ωρη στάση εργασίας (11 – 2 μ.μ.) στις 10 Φεβρουαρίου

Σήμερα εκκρεμούν 36.500 αιτήσεις στο Ταμείο Πρόνοιας, ενώ δεν έχει καταβληθεί ένα μέρισμα (Χριστουγέννων) από το Μετοχικό Ταμείο. Το πρωτογενές έλλειμμα, στο Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (που είναι ήδη στα 1,6 δις),στο Μετοχικό (περίπου 150 εκ. για το 2011) αλλά και στο ΤΕΑΔΥ (ήδη 17 εκ.), επιβάλλει επειγόντως την άμεση λήψη μέτρων. Τα Ταμεία, των εργαζομένων στο Δημόσιο, έχουν οδηγηθεί στη σημερινή δραματική κατάσταση, εξαιτίας της χρόνιας εκμετάλλευσης των αποθεματικών τους από το Κράτος, την εμπλοκή τους στο χρηματιστήριο, τη χρησιμοποίηση των αποθεματικών τους για την κάλυψη κρατικών εισοδηματικών ή κοινωνικών πολιτικών, χωρίς την ανάλογη κρατική ενίσχυσή τους, αλλά και τη δραματική αλλαγή της σχέσης εργαζομένων – συνταξιούχων. Η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο, που περιορίζουν σημαντικά τους πόρους τους, οι ελαστικές μορφές εργασίας, ο περιορισμός των προσλήψεων, σε συνδυασμό με τις αυξημένες αιτήσεις για συνταξιοδότηση, έχουν οδηγήσει τα Ταμεία σε αδιέξοδο. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη απέναντι στην Τρόικα να προβεί άμεσα στη σύνταξη αναλογιστικών μελετών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν τις επικουρικές στο 20% της κύριας σύνταξης σε ταμεία που μπορούν να βρεθούν ελλειματικά.
Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας σε κάθε προσπάθεια φαλκίδευσης των παροχών της επικουρικής σύνταξης από το ΤΕΑΔΥ και το ΜΤΠΥ. Η θέσπιση δικαιώματος veto των εκπροσώπων των εργαζομένων σε κάθε κρίσιμη απόφαση, η χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση των πόρων – αποθεματικών χωρίς μεσάζοντες και ρίσκο, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αποτελεσματική λειτουργίας τους
Aπορρίπτουμε τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, (νόμος 3029/02), με προαιρετικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Τα ταμεία αυτά στηρίζονται στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα (μπορούν να επενδύουν μέχρι το 70% των κεφαλαίων τους σε μετοχές), σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλισμένοι πληρώνουν εισφορές για να εξασφαλίσουν τις δικές τους παροχές και μόνο αυτές, ανάλογα με το ύψος των εισφορών και το χρόνο παραμονής στο ταμείο (ανταποδοτική αρχή).
Απαιτούμε :

1.Κάλυψη των ελλειμμάτων από το Κράτος , το οποίο έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τη δημιουργία τους , μέσω σχήματος χρηματοδότησης, χωρίς επιβάρυνση των εργαζομένων (πρόσθετη εισφορά κτλ) καθώς και στη λήψη μέτρων μεσοπρόθεσμης οικονομικής υποστήριξης των Ταμείων.

2. Επίσπευση απονομής της κύριας σύνταξης και διασφάλιση των επικουρικών συντάξεων στα ποσοστά που ισχύουν σήμερα.
3. Κατάργηση όλων των διατάξεων που μειώνουν τις συντάξεις και αυξάνουν τα όρια ηλικίας


ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου