Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη σύσταση γραφείου αντιμετώπισης αστυνομικής αυθαιρεσίας...

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο συστήνεται Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό, με αρμοδιότητα την συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση και περαιτέρω διερεύνηση καταγγελιών κατάχρησης εξουσίας, ή ιδιότητας εκ μέρους του προσωπικού που υπηρετεί στο υπουργείο κατά την άσκηση των καθηκόντων του και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, βασανιστήρια, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου και προσβλητική, εν γένει, συμπεριφορά.

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο καταργείται η αγροφυλακή ενώ ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν τους εποχικούς πυροσβέστες --μαζί με εισαγωγή του θεσμού του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. που θα αντικαταστήσει το θεσμό των εποχικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου