Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Πως εξαγοράζεται ο χρόνος θητείας για νέους συνταξιούχους

Με έκπτωση η οποία μπορεί να ξεπεράσει και το 50% σε ορισμένες περιπτώσεις θα εξαγοράζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας από τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1η Ιανουαρίου του 2011 και μετά. «Κλειδί» για τον ακριβή υπολογισμό της έκπτωσης είναι η ημερομηνία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και ο τρόπος καταβολής των χρημάτων.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο που δημοσίευσε σήμερα το ΙΚΑ, το ποσοστό της έκπτωσης διαχωρίζεται ως εξής:

•Σε 30% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 έως 31/12/2014

•Σε 50% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015

Επιπροσθέτως, όσοι πληρώσουν εφάπαξ το σύνολο του ποσού, δικαιούνται επιπλέον έκπτωσης 15%.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό που θα υπολογιστεί, έχει και κατώτατο σημείο, καθώς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Δείτε τα παραδείγματα του ΙΚΑ

Παράδειγμα: 1

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011 με αναγνώριση έτους στρατιωτικής υπηρεσίας.

Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης του, πριν από την υποβολή αίτησης απασχόλησης ανέρχονται σε 1500,00€, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας θα ανέλθει σε 10,00€ ανά ημέρα: ( 1500€ : 30 Χ 20% = 10,00€ ), και μετά τη μείωση του 30% σε 7,00€ ανά ημέρα: (10,00€ Χ 30% = 3,00€ και 10,00€ - 3,00€ = 7.00€ ) και για την αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας 2520,00€: ( 7,00€ Χ 360 =2520,00€ ).

Παράδειγμα: 2

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, με Αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας.

Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης του, πριν από την υποβολή αίτησης απασχόλησης ανέρχονται σε 1050,00 €, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας θα ανέλθει σε 7,00 ευρώ ανά ημέρα: ( 1050,00€ : 30 ημέρες Χ 20% =7,00€ ) και μετά τη μείωση του 30% σε 4,90€ ανά ημέρα: (7,00€ Χ 30% = 2,10€ και 7,00€ - 2,10€ = 4,90€ ) και για την αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 1764,00€: ( 4,90€ Χ 360 = 1764,00€ ).

Όμως επειδή το ανωτέρω ποσό,( 1764,00€ ), υπολείπεται του ποσού των 1980,00€, ποσό που προκύπτει αν ο υπολογισμός γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη δηλ .( 33,04 Η.Α.Ε. Χ 25 : 30 ημέρες Χ 20% = 5,50€ ανά ημέρα και 5,50€ Υ 360=1980,00€ το έτος) θα πρέπει σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις να καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό δηλ. το ποσό των 1980,00€, για ένα έτος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας ή 5,50€ για κάθε ημέρα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου