Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Στο ΣτΕ προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος για τις επισκέψεις μόνο σε γιατρούς του ΟΠΑΔ.....


«Αντισυνταγματική η υπουργική απόφαση»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας υποστηρίζει ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η υπουργική απόφαση η οποία δεν επιτρέπει στους δημόσιους υπαλλήλους, ασφαλισμένους στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), να χρησιμοποιούν γιατρούς οι οποίοι δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ.

Ειδικότερα, με την υπ'αριθμόν Υ9/137380/2011 υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε ο κανονισμός του ΟΠΑΔ και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών γιατρών εάν οι τελευταίο δεν είναι συμβεβλημένοι με τον εν λόγω Οργανισμό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν γιατρό μη συμβεβλημένο με τον ΟΠΑΔ, η ιατρική αμοιβή δεν καλύπτεται.

Ο Ιατρικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στα άρθρα 5, 21, 25 και 43 του Συντάγματος, καθώς περιορίζει το δικαίωμα των γιατρών να δέχονται πλέον τους ασθενείς τους - ασφαλισμένους του δημοσίου τομέα - εκτός και εάν έχουν προβεί υποχρεωτικά σε σύναψη σύμβασης με τον ΟΠΑΔ.

Οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση τους εξαναγκάζει να συμβληθούν με τον Οργανισμό και μάλιστα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει εκείνος. Ο εξαναγκασμός αυτός αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό της επαγγελματικής και οικονομικής ελευθερίας τους, σε αντίθεση με το άρθρο 5 του Συντάγματος και το άρθρο 361 του Αστικού Κώδικα που κατοχυρώνουν την οικονομική ελευθερία και την ελευθερία των συμβάσεων, προσθέτει ο Ιατρικός Σύλλογος.

Επιπλέον ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η απόφαση είναι αντίθετη και στις αρχές ασφάλειας του δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης που απορρέουν από την αρχή του κράτους δικαίου, αφού ανατρέπουν δραστικά διαμορφωμένες προσωπικές σχέσεις μεταξύ γιατρού και ασθενούς που είναι μάλιστα σχέσεις εμπιστοσύνης.

Ο αποκλεισμός και συνακόλουθα ο «εξαναγκασμός» των ιατρών να συμβληθούν με τον εν λόγω Οργανισμό δεν υπαγορεύεται από κανέναν λόγο δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρά το ότι η Πολιτεία προβάλλει ανύπαρκτους λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ακόμη, ο αποκλεισμός αυτός περιορίζει υπέρμετρα το δικαίωμα του ασθενή δημοσίου υπαλλήλου να επιλέξει το γιατρό του, στον οποίο εμπιστεύεται την υγεία του, αλλά παραβιάζει και τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Τέλος, υποστηρίζουν οι γιατροί, ότι ο περιορισμός αυτός, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, μπορεί να προβλεφθεί μόνο με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου