Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Έλεγχοι στους Ο.Τ.Α. για έργα προσβασιμότητας σε ΑμεΑ...
Οι δήμαρχοι έχουν την τελική ευθύνη για την υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση πρόσβασης των ΑμεΑ (Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) στα κτήρια που βρίσκονται μέσα στα όρια ευθύνης των Ο.Τ.Α. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και στεγάζουν τις υπηρεσίες τους, αλλά και στις κοινόχρηστες υποδομές.

Αυτό επισημαίνει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεώργιος Ντόλιος, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Ηρώ Διώτη και Βασίλη Μουλόπουλου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει καθιερωθεί η υποχρέωση όλων των δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., να εκπονούν σε ετήσια βάση σχέδιο δράσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τη χρηματοδότηση των έργων προσβασιμότητας ΑμεΑ στα κτήρια ευθύνης τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου