Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Σχέδιο για µαζικές µεταθέσεις γιατρών...

«Καλλικράτης» στην Υγεία


Θα µετακινηθούν σε νοσοκοµεία όπου υπάρχουν κενά

Αναδιάρθρωση στους γιατρούς του ΕΣΥ... Αυτό εισηγούνται οι ειδικοί δεδοµένου ότι η Ελλάδα είναιπλήρης από ιατρικό προσωπικό. Γι’ αυτό και προσανατολίζονται σεαναγκαστικές αποσπάσεις – και νοσηλευτών – σε κοντινά νοσοκοµεία που αντιµετωπίζουν πρόβληµα ελλείψεων. Το φρένο στις προσλήψεις αναµένεται να φέρει στα ταµεία 320 εκατ. ευρώ σε µία τετραετία.

Το πλεόνασµα των νοσοκοµειακών γιατρών, σύµφωνα µε τον συντονιστή της επιστηµονικής οµάδας για τις συγχωνεύσεις καθηγητή Οικονοµικών της Υγείας Λυκούργο Λιαρόπουλο, είναι της τάξης των 6.500. Είναι χαρακτηριστικό, σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκέντρωσε η επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆άφνη Καϊτελίδου, στο πλαίσιο της ανεξάρτητης Επιτροπής Σοφών για την Υγεία, ότι στη χώρα µαςαντιστοιχεί σχεδόν ένας γιατρός για κάθε νοσοκοµειακή κλίνη!

Ωστόσο τα ελληνικά παράδοξα δεν σταµατούν εδώ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χώρα µας διαθέτει 3,4 φορές περισσότερους καρδιολόγους σε σχέσηµε τον µέσοόρο της Ε.Ε., 2,6 φορές περισσότερους ουρολόγους, 2,7 φορές περισσότερους παιδιάτρους, 90% περισσότερους ακτινολόγους και ακτινοθεραπευτές και 58% περισσότερους γενικούς χειρουργούς.

Ετσι, οι ειδικότητες πουφαίνεται να µένουνστα… αζήτητα είναι η ογκολογίακαι ηγενική ιατρική. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 0,9 ογκολόγοι ανά 100.000 πληθυσµού, σε αντίθεση µε την αντιστοιχία 2 προς 100.000 που είναι ο µέσος όρος της Ε.Ε.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει το µόνιµο αγκάθι του ΕΣΥ που αφορά τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Αντιστοιχούν 3,4 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους στην Ελλάδα όταν στην Ε.Ε. αντιστοιχούν κατά µέσο 6,9 νοσηλευτές ανά 1.000

κατοίκους.

Το «κούρεµα» στις κλινικές των νοσοκοµείων τηςχώρας, όπως υπογραµµίζει στα «ΝΕΑ» οπρόεδρος της επιτροπής τωνσοφών για την Υγεία Ηλίας Μόσιαλος, θα αποτελέσει καλή αφορµήγια να αρχίσει και η αναδιάρθρωση στους γιατρούς του ΕΣΥ.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ. Σηµειώνεται πως στις προθέσεις του υπουργείου Υγείας είναι να συρρικνωθεί ο αριθµός των κλινικών, καθώς η πολυδιάσπαση στα νοσηλευτικά ιδρύµατα έχεισυνέπεια ναεµφανίζονται τεχνητές ελλείψειςσε ιατρικό προσωπικό. Μόνοστην Αττική λειτουργούν 450 κλινικές σε 26 νοσοκοµεία και ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Νίκο Πολύζο ανακοινώνει πωςπρέπει να µειωθούν στις 350.

Ο κ. Πολύζος κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έχει ανοίξει για τις συγχωνεύσειςτων νοσοκοµείων αναφέρθηκε στιςχαµηλές πληρότητες ίδιωνκλινικών (π.χ. Α’ Παθολογική Κλινική και Β’ Παθολογική Κλινική) που λειτουργούν σε ένα από τα τρία παιδιατρικά νοσοκοµεία της Αττικής.

Ετσι,τα δύο παιδοχειρουργικά τµήµατα παρουσιάζουν πληρότητα 51% και 38%, οι ορθοπεδικές κλινικές 39% και 48%, ενώ στις οφθαλµολογικές κλινικές η κάλυψη δεν ξεπερνά το 27%.

Σε νοσοκοµείοτης Βόρειας Ελλάδας πουδιαθέτει 500 κλίνεςλειτουργούν 50 τµήµατα, δηλαδή υπάρχουν µόλις δέκα κρεβάτια ανά κλινική. Και ενώ στη Βρετανία λειτουργούν 22 νευροχειρουργικά τµήµατα, στο ΕΣΥ είναι 28!

Ετσι, όταν ολοκληρωθούν οι συνενώσεις κλινικών θα φανείσε όλη του την έκτασηκαι το πλεόνασµα γιατρών ανά ειδικότητα, «αφού µέχρι σήµερα οι προσλήψεις γιατρών γινόταν βάσει τωναναγκών των τµηµάτων και όχι βάσει της πληρότητας και της παραγωγικότητας αυτών», υπογραµµίζει ο κ. Μόσιαλος. «Συνεπώς,δεν θα χρειάζεται να προκηρύσσουµε θέσεις εάν δεν καταγράφεται αντίστοιχη αποτελεσµατικότητα.

Αντίθετα, θα υπάρχει η δυνατότητα να καλύπτονται τα κενάσε νοσοκοµεία της ίδιας περιφέρειας µε το υπάρχον προσωπικό», συµπληρώνει και προσθέτει πωςαρκεί να πράξουµε το αυτονόητο αντί να υιοθετούµε θεραπείες-σοκ.

Επιπλέον, όπως προσθέτει ο κ. Μόσιαλος, τέλος πρέπει να µπει και στον άναρχοτρόπο µε τον οποίο δίδονται οι ειδικότητες.«Η εξειδίκευση των νέων γιατρών πληρώνεται από τους έλληνες φορολογουµένους, άρα πρέπεινα εξυπηρετούν τις δικές τους ανάγκες. Αλλωστε, η πολυδιάσπαση κλινικών έχει συνέπεια να µη γίνεται καλή εκπαίδευση αφού οι νέοι γιατροί δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουν όλο το εύρος των περιστατικών της ειδικότητάς τους».

Παράλληλα και η έκθεση που κατέθεσε στο υπουργείο Υγείας για τις επικείµενες συγχωνεύσεις των νοσοκοµείων ο κ. Λιαρόπουλος προβλέπει πάγωµατων προσλήψεων. «Αν η χώρα µας αποφασίσει να προσεγγίσει σταδιακά το επίπεδο στελέχωσης των ευρωπαϊκών νοσοκοµείων, πρέπει να κάνει λίγες ή και καθόλου προσλήψεις την επόµενη τετραετία», αναφέρει στην έκθεση. Μάλιστα, υπολογίζει τηνεξοικονόµηση πόρων αν ηκυβέρνηση προχωρήσει σεπροσλήψεις νέων γιατρών στοόριο του «ένας προς πέντε», όπως προβλέπεται από το Μνηµόνιο. «Εάν αποσύρονται 1.500 γιατροί τον χρόνο, οι περισσότεροι µε τον βαθµό του διευθυντή, σύµφωνα µε τα µισθολογικά στοιχεία των νοσοκοµείων εξοικονοµούνται 100 εκατ. ευρώ.Αν προσληφθούν µόνον 400 νέοι κάθε χρόνο, η ετήσια επιβάρυνση θα είναι της τάξης των 20 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, για το σύνολο των 4 ετών µπορούµε να αναµένουµε εξοικονόµηση 320 εκατοµµύρια ευρώ».

ΜεΠΆΡΆΠΕΜΠΤΙΚΟ. Τέλος στους «κλειδοκράτορες»των νοσοκοµειακών κρεβατιών, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους διευθυντές των τµηµάτων, επιχειρεί να βάλει το σχέδιο των συγχωνεύσεων. Οπως υπογραµµίζουν οι ειδικοί, πρόκειται για µία από τις παθογένειες του ΕΣΥ, όπου οι νοσοκοµειακοί γιατροί αποφασίζουν αποκλειστικά για την εισαγωγή των ασθενών. Ετσι, ο κ. Λιαρόπουλοςπροτείνει στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων στο ΕΣΥ να εφηµερεύουν 7 ηµέρες την εβδοµάδα τα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)των µεγάλων νοσοκοµείων της Αττικής, όπου εκεί οι γιατροί θα κάνουν τη «διαλογή» των σοβαρών περιστατικών.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο διοικητής της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής Αρης Μουσιώνης έχει αρχίσεινα επεξεργάζεται το σχέδιο άµεσης οργάνωσης και ενδυνάµωσης των ΤΕΠ, µε στόχο να αντιµετωπίζονται οι ασθενείς που πράγµατι έχουν ανάγκη από ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,αντί να καταλαµβάνουν κατάτις εφηµερίες τα κρεβάτια…προσυνεννοηµένα ραντεβού.

Σηµαντικό ρόλο ώστε να σταµατήσουν οι πελατειακές σχέσεις στα δηµόσια νοσοκοµεία θα παίξει και η ΠρωτοβάθµιαΦροντίδα Υγείας. Οι συµβεβληµένοι ιδιώτες γιατροί του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, πρέπει – σύµφωνα µετον κ. Λιαρόπουλο – να έχουν πρόσβαση στα κενά κρεβάτια των νοσοκοµείων ώστε να παραπέµπουν τους ασφαλισµένους ανάλογα µε την πάθησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου