Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο της 13.4.2011...


Διπλή πρόσκληση για το αυριανό δημοτικό συμβούλιο έλαβαν οι σύμβουλοι.

α)Μία για τις 6:00μμ ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 και των άρθρων 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 13η Απριλίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τo παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011

β) Μία για τις 9μμ ως εξής:


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 13η Απριλίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 21:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.- Σύσταση ν.π. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας, Τενέας.

2.- Συσταση ν.π. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με συγχώνευση όλων των αντίστοιχων νομικών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας, Τενέας

3.- Κατάργηση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Κορινθίων, Σαρωνικού, Άσσου-Λεχαίου και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

4.- Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

5.- Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

6.- Αποδοχή χρηματοδότησης 320.000 € για το έργο «Ανάπλαση –Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας» από το ΕΣΠΑ

7.- Αποδοχή χρηματοδότησης 530.000 € για το έργο «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων-Α΄ΦΑΣΗ» από το ΕΣΠΑ

8.- Αποδοχή χρηματοδότησης 1.000.000,00 € για το έργο «Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων» από το ΕΣΠΑ

9.- Επιλογή Τράπεζας για συνεργασία με το Δήμο

10.- Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Κορινθίων (ΔΟΝΑΚ)

11.- Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

12.- Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

13.- Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Γ΄ ΚΑΠΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

14.- Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Γ΄ ΚΑΠΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

15.- Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Ζ΄ ΚΑΠΗ ΣΟΛΟΜΟΥ

16.- Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Ζ΄ ΚΑΠΗ ΣΟΛΟΜΟΥ

17.- Έγκριση πραγματοποίησης του 4ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου στη Κόρινθο

18.- Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό του πολιούχου της τοπικής κοινότητας Χιλιομοδίου Αγίου Γεωργίου

19.- Συμμετοχή του Δήμου στην μουσική εκδήλωση του Συστήματος Προσκόπων Κορίνθου.

20.- Έγκριση μετάβασης των Δημοτικών Συμβούλων Πέτρου Λέκκα και Αντώνη Παππά στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

21.- Αίτηση Κων/νου Κουστένη για απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Περιάνδρου 80β για το υπό ίδρυση στεγασμένο πάρκινγκ αυτ/των.

22.- Προμήθεια δύο (2) κινητών τηλεφώνων για την χρησιμοποίησή τους στο δέκτη

GPS για τις τοπογραφικές εργασίες του Δήμου

23.- Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ και

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου