Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Πώς θα κριθούν 25.000 στελέχη Δημοσίου....


Με γραπτές, προφορικές εξετάσεις, μόρια σπουδών, προϋπηρεσίας και συνέντευξη  Η θητεία τους θα είναι πενταετής και θα αποκλείονται όσοι έχουν πειθαρχικές ποινές ή και ποινικές κυρώσεις ΣΚΛΗΡΟΣ διαγκωνισμός τουλάχιστον 60.000 στελεχών στη δημόσια διοίκηση για την κάλυψη 25.000 θέσεων γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά μέσα στους επόμενους μήνες -εντός του 2011- και θα περιλαμβάνει γραπτές και προφορικές εξετάσεις, καθώς και μοριοποίηση εξατομικευμένων προσόντων, όπως τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, ατομικά φύλλα αξιολόγησης. Εκτός νυμφώνος θα μείνουν όσοι έχουν πειθαρχικές ποινές ή έχουν συλληφθεί να είναι κοπανατζήδες, ενώ η θητεία όσων επιλεγούν θα είναι πενταετής. Τέλος, οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών και η προφορική συνέντευξη θα είναι «ανοικτή» με αιτιολογημένη βαθμολογία. Στα νέα υπηρεσιακά συμβούλια δεν θα συμμετέχουν πλέον συνδικαλιστές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου