Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο...






































Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με γενικό τίτλο: «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνική ένταξη: Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο και η Ελληνική Εμπειρία».
Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος με τη δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου ενόψει της διενέργειας του διεθνούς ανθρωπολογικού συνεδρίου με θέμα, «Market vs Society? Human principles and economic rationale in changing times» που θα λάβει χώρα στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις 27-29 Μαΐου στην Κόρινθο.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2011, στο χώρο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ομιλητές και οι διαλέξεις έχουν ως εξής:
1. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:
«Μετανάστευση και Κοινωνική Ένταξη».
2. Αθανάσιος Κατσής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
«Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες: Μεθοδολογία και γενικότεροι προβληματισμοί».
3. Μάνος Σπυριδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
«Κοινωνικές διακρίσεις και αποκλεισμός στην εργασία. Η περίπτωση της παρενόχλησης».
4. Ανδρέας Φερώνας, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
«Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στο πλαίσιο της ΕΕ. Από τη στρατηγική της Λισαβόνας στην Ευρώπη 2020».
5. Μιχαήλ Φεφές, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
«Η σημασία της Κοινωνικής Οικονομίας την εποχή της παγκοσμιοποίησης».
6. Νίκος Καλατζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
«Ενεργητικές κοινωνικές πολιτικές ή workfare; Οι πρόσφατες διεθνείς τάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ύφεσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου