Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Λουκέτα για οφειλές προς την Εφορία....;ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ µε ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο εξετάζει τώρα το υπουργείο Οικονοµικών, ενώ το σαφάρι της Εφορίας για την αύξηση των εσόδων συνεχίζεται.

Η πρόταση για το λουκέτο κάνει λόγο για «την αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών εγκαταστάσεων» όσων έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές και κατατέθηκε στο πλαίσιο των εκθέσεων προόδου, τον µήνα Μάιο, των ειδικών οµάδων εργασίας που έχουν συσταθεί στο υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ταυτόχρονα, στο στόχαστρο βρίσκονται 18 υποθέσεις µεγάλων φορολογουµένων (επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα) για µη απόδοση φόρου εισοδήµατος και ΦΠΑ, 8.500

φυσικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν ΦΜΑΠ το 2007 (για 100 έχουν συγκροτηθεί ειδικά συνεργεία ελέγχου), 1.700 πρόσωπα που δεν δήλωναν εισοδήµατα προερχόµενα από αγορές ακινήτων και για τα οποία έχουν συγκροτηθεί 32 συνεργεία, καθώς και 150 φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για το πόθεν έσχες. Εξονυχιστικά θα ελεγχθούν και 36 µεγάλοι φορολογούµενοι που εντοπίστηκαν να µην έχουν καταβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ενώ οι οµάδες συµµόρφωσης φορολογικού ελέγχου έχουν επιλέξει 1.400 επιχειρήσεις που χρήζουν ελέγχου άµεσα, λόγω επικινδυνότητας. Στο µέτωπο του ΦΠΑ, µέχρι σήµερα έχουν καταλογιστεί 2,35 εκατ. ευρώ φόροι και προσαυξήσεις έπειτα από πέντε προσωρινούς ελέγχους που έγιναν. Ταυτόχρονα, επιχειρείται να ξεκαθαρίσει το Μητρώο των ∆ΟΥ από επιχειρήσεις που, αν και εµφανίζονται ενεργές, στην ουσία δεν λειτουργούν, και ενώ η οµάδα φορολογικής συµµόρφωσης προγραµµατίζει την ανάληψη 30 νέων υποθέσεων. Στον τοµέα είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών, έχουν δηµιουργηθεί λίστες µε εταιρείες που έχουν χρέη άνω των 200.000 ευρώ, µε προµηθευτές αλυσίδων λιανικού εµπορίου, µε εταιρείες συνεργαζόµενες µε οργανισµό του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου